Derfor grunnstøtte Otra

Prosessene forut for seilasen, samt manglende prosedyrer og mangelfull trening med nytt utstyr – samt sikkerhetskontrollen – var medvirkende til at KNM Otra grunnstøtte i januar 2017 ved Saltskor lykt. Fartøyet fikk store skader, og det oppsto også lettere personskader hos flere av dem som var om bord. Hendelsen skjedde i mørke, under navigasjonsutsjekk og med Florø som endepunkt. Fordi kursendringen ved innløpet til Hamnaosen kom for seint, traff Otra land i 18 knops fart. Nå har undersøkelsesrapporten foreslått flere tiltak for å hindre liknende hendelser.