Deployerer norske F-35 for første gang

​F-35-fly vil i uke 44 og 45 øve fra en annen base enn Ørland for første gang, melder Luftforsvaret i en pressemelding. Det er ikke tallfestet hvor mange kampfly det er snakk om. 

– Vi flytter ikke bare kampflyene til Rygge, men deployerer en stor del av kampflysystemet til Rygge, som inkluderer blant andre teknikere og annet viktig personell, og utstyret vi trenger for å trene og øve operasjoner derfra, forteller detasjementsjef Ståle «Steel» Nymoen i pressemeldingen.