Den internasjonale straffedomsstolen vurderer Afghanistan-etterforskning

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag vurderer forslag om å åpne etterforskning av krigsforbrytelser i Afghanistan. Møtet er satt til klokken 10.