Nyheter:

Den første feltimamen

Mandag ble major Najeeb ur Rehman Naz innsatt som feltimam i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Feltprost Alf Petter Hagesæther leste innsettelsesbrevet fra World Islamic Mission, moskeen der Naz kommer fra. Brigaderen understreket at dette var en historisk begivenhet for Forsvaret. Han takket mange for sine bidrag til opprettelsen av stillingen som imam, ikke minst de soldattillitsvalgte, Tillitsvalgtordningen, som var blant de første til å etterlyse et tilbud til soldater med ande livssyn enn det kristne.

Major Naz begynte sin tale med opplesning fra Koranen. Han takket så for den positive holdningen han hadde møtt i Forsvaret da han var med på prøveordningen, og som gjorde at han fikk lyst til å fortsette å arbeide der da stillingen som feltimam ble lyst ledig permanent. 

Sjef Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson representerte Forsvarets ledelse
under seremonien. Generalsekretær Methab Afsar i Islamsk Råd Norge holdt foredrag. Naz fikk mange gratulasjoner etter innsettelsen, blant annet fra styret i Islamsk Råd Norge og fra lederen for feltimamene i Nederland.