– Deler av vårt forsvar må åpenbart være hemmelige

Noen deler av vårt forsvar må av åpenbare grunner være hemmelige, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et innlegg i Dagbladet. En god etterretningstjeneste er avgjørende, og gjør det mulig å forsvare Norge mot truslene vi står overfor. Norsk etterretning har avverget terrorangrep mot Norge og norske borgere. I mandagens utgave av Dagbladet spør Morten Strand om regjeringen vil ha en etterretningstjeneste som setter norske borgeres liv i fare. Det korte svaret er selvsagt nei. Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å beskytte våre borgere. Og de opererer i tråd med norsk lov, skriver statsråden. Etterretningstjenestens fremste oppgave er å framskaffe informasjon som er viktig for vår sikkerhet, men dette kritiske samfunnsoppdraget skal løses på en måte som ikke er i strid med personvern eller demokratiske prinsipper, mener Frank Bakke-Jensen.