«Vi skulle informere aktivt om vår operasjon. Det gjorde vi»

For lite åpenhet om krigen i Irak, mener NRK-journalist Eirik Veum. Helt uenig, sier styrkesjef Terje Bruøygard.

Ett av de viktigste demokratiske prinsipper er at staten må være åpen overfor egen befolkning angående bruk av militære styrker. Militære operasjoner gjøres utelukkende for å imøtekomme politiske målsetninger. Politiske målsetninger og virkemidlene for å nå dem er uttrykk for folkets vilje.  Folket må derfor vite hva de målsetningene er og hvordan de er tenkt oppnådd. I den mest forenklede form har vi et militærvesen for å sørge for at staten er trygg mot eksterne trusler. I praksis er det mer komplisert. Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid. En av måtene vi gjør det på er å bidra til operasjoner i utlandet, sammen med våre allierte. Det har aldri vært en hemmelighet. Forsvaret har brukt betydelig med ressurser for å informere om operasjoner i utlandet og for å anerkjenne de som deltar.


Eirik Veum skriver i siste utgave av F og på
forsvaretsforum.no at Norge deltar i krigshandlinger, men at vi ikke snakker om det. Han indikerer også at det er «skapt inntrykk av at de er rågivere og instruktører, men ikke at de er ute ved fronten.» Jeg er uenig både i at vi ikke snakker om det og at det er skapt et feil bilde av hva vi gjør.

Jeg er uenig både i at vi ikke snakker om det og at det er skapt et feil bilde av hva vi gjør

Jeg var styrkesjef for kontingenten Veum referer til, og vi snakket mye om det til en rekke medier. Inkludert NRK. Regjeringen informerte den 6. mars om at oppdraget i Irak var endret til «rådgivning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av operasjoner.» Vi fikk instruks om å være aktive med informasjon til media. I løpet av sommeren informerte vi gjennom flere artikler både på egne kanaler og i media at den norske leiren var under etablering. Videre så ble det informert bredt om det norske kirurgiske teamet som gjennom sommeren hadde behandlet en rekke kritiske pasienter etter kamper i vårt område. Når den store offensiven startet, informerte Forsvaret den 22. september at operasjonen var i gang. Vi hadde drevet rådgivning i planlegging av denne og skulle nå være med ut for å rådgi under gjennomføringen. Nøyaktig slik regjeringen hadde informert om.

Operasjonen ble tøff, og irakerne møtte kraftig motsand. Den styrken vi skulle følge, var helt i front. Skulle vi gjøre jobben vår måtte vi også være der. I forbindelse med dette ble vi sammen med irakerne angrepet av ISIL ved noen anledninger, og vi måtte forsvare oss. Godt innenfor selvforsvarsretten og våre strenge engasjementsregler. Vi anså det som vesentlig for befolkningen og innenfor gitte instruks. Derfor valgte vi å gå ut med det i media. NRK dekket dette ganske grundig den 29. september. Undertegnede var intervjuet på telefon både med NRK og TV2 i ukene som fulgte. I tillegg stilte jeg opp på URIX for å bidra til å forstå konflikten. I november var ISIL slått militært i Irak. Operasjonen vi hadde bidratt til både under planlegging og gjennomføring var en kjempesuksess. De fleste store medier i Norge, og forøvrig CNN og BBC, dekket dette med flere innslag. Når vi kom hjem i mars ønsket Forsvaret å ytterliggere informere om denne operasjonen og  ga den betydelig plass i sitt magasin Innsats. I tillegg ønsket Forsvaret å vise videoklipp fra operasjonen, slik Eirik Veum referer til. Her stilte for øvrig jeg på Dagsrevyen for snakke om operasjonen. I etterkant er det skrevet omfattende efaringsrapporter med detaljert infromasjon, som er tilgjengelig for alle.

Vi anså det som vesentlig for befolkningen og innenfor gitte instruks. Derfor valgte vi å gå ut med det i media

Som styrkesjef hadde jeg en klar instruks om å informere aktivt om vår operasjon. I ettertid synes jeg vi har gjort det. Jeg oppfatter ikke at det har kommet mye kritikk, bortsett fra NRK som prøvde å problematisere vår maktbruk i forbindelse med klippet der vi bekjempet en selvmordsbomber med potensiale til å ta hundrevis av liv. Det er helt greit, det er deres jobb. Media skal være kritisk. Media skal stille spørsmål. Vår jobb er å svare så godt og ærlig vi kan. Informasjon til befolkningen er vesentlig for Forsvarets oppdrag og for personellets anerkjennelse. Blir det ikke debatt kan det hende at befolkningen er fornøyd.

Media skal være kritisk. Media skal stille spørsmål. Vår jobb er å svare så godt og ærlig vi kan