Vi satser på forsvaret av Norge

Det er grenseløst naivt å hevde at norsk forsvarsevne styrkes ved å isolere oss her på berget med bedre defensive kapasiteter, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Bjørnar Moxnes i Rødt skriver på forsvaretsforum.no at prioritering av USAs kriger skal ha gått på bekostning av hjemlig beredskap. Det er en magert fundert ideologisk motstand mot vår nærmeste allierte iblandet en, i beste fall, mangelfull forståelse for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Norge har et forsvar fordi vi ikke ønsker å komme i en situasjon der andre kan bruke militærmakt for å tvinge igjennom sin vilje og begrense vår handlefrihet. En fiende skal vite at et angrep på Norge vil koste så mye at terskelen for å angripe er høy. I debatten om hva slags forsvar vi skal ha, og hva det skal være i stand til å gjøre, må vi derfor ta utgangspunkt i hvilke trusler som er de mest sannsynlige i krise og krig.

Norge er avhengig av alliert hjelp dersom vi blir angrepet. Natos artikkel fem om kollektivt forsvar er da også den viktigste krigsforebyggende sikkerhetsgarantien vi har for å forhindre at det skjer. Å bygge ned samarbeidet med nære allierte vil derfor være sikkerhetspolitisk uklokt. Det vil være umulig for Norge, med en så liten befolkning og så store hav- og landområder, å etablere et nasjonalt forsvar som på egen hånd kan ivareta vår handlefrihet og sikkerhet. Moxnes' muligens velmente, men vage, ønske om å heller «bedre Forsvarets defensive kapasiteter til lands og til vanns» ser tilforlatelig ut, men det vil neppe ha samme avskrekkende effekt.

Norge er avhengig av alliert hjelp dersom vi blir angrepet

Vår og våre alliertes felles sikkerhet ligger i vår felles evne til å håndtere dagens og fremtidens sikkerhetsutfordringer sammen. Det er bred politisk enighet om at sikkerheten her hjemme påvirkes av trusler ute. Når Norge har bidratt i kampen mot terrororganisasjoner som al Qaida og ISIL er det ikke bare fordi det er en del av vårt internasjonale medansvar for å skape en tryggere verden, men fordi terror også kan ramme oss her hjemme, slik det har rammet en rekke europeiske byer de siste årene. I tillegg gir det Forsvaret et kompetanseløft på alle plan – fra enkeltmannsferdigheter til alliert samhandling – noe som i høyeste grad styrker vår nasjonale forsvarsevne. Dette mangler i analysen Moxnes gjør, før han påstår at vår deltakelse i operasjoner ute har gått på bekostning av beredskapen hjemme.


Likevel skal jeg gi Moxnes rett i at det noen ganger kan være en sammenheng. Da Telemark Bataljon hadde et betydelig fotavtrykk i Afghanistan, hadde avdelingen mindre kapasitet her hjemme. Og når vi stiller et Hercules transportfly til FN-operasjonen i Mali, betyr det en reduksjon av Forsvarets løftekapasitet i Norge. Det sier seg selv. Når vi gjør det, er det en kalkulert risiko; verdien av bidraget ute er større enn risikoen for at vi samtidig vil trenge de samme kapasitetene hjemme.

Det er en kalkulert risiko. Verdien av bidraget ute er større enn risikoen for at vi samtidig vil trenge de samme kapasitetene hjemme

Når Moxnes blander objektsikring inn i dette, blir det fort vanskelig å følge ham. Regjeringen tar både objektsikring og beredskap på største alvor. Derfor har vi i løpet av de siste årene brukt flere milliarder kroner på å styrke begge deler. Vi har nå har kommet vesentlig lenger på dette området enn hva som var situasjonen for noen år siden. Samtidig har regjeringen vært åpen om at det gjenstår en god del arbeid innenfor objektsikring, noe stortingshøringen har belyst. Vi er ikke i mål med dette arbeidet. Det skyldes imidlertid først og fremst at det er langt mer komplisert enn det man forutså da de opprinnelige tidsfristene ble satt, uavhengig av Forsvarets deltakelse i internasjonale operasjoner. Jeg tar de gjenstående utfordringene på det største alvor. Basert på Riksrevisjonens anbefalinger har Forsvaret og Forsvarsbygg fått et detaljert oppdragsbrev med klare tidsfrister. Arbeidet gis høy prioritet.

Vi ønsker alle at Norge også i framtiden skal være et fritt og trygt land å bo i. Derfor er det positivt at vi de siste årene endelig har fått en engasjert, offentlig debatt om hva slags forsvar vi trenger og hvilke operasjoner vi deltar i. Men det er grenseløst naivt å hevde at norsk forsvarsevne styrkes ved å isolere oss her på berget med bedre defensive kapasiteter.

Det er grenseløst naivt å hevde at norsk forsvarsevne styrkes ved å isolere oss her på berget med bedre defensive kapasiteter