Nyheter:

Vi mangler personell i Forsvaret

Personelloppsettet i Forsvaret er marginal i dagens struktur, skriver ombudsmann for Forsvaret, Roald Linaker.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Over tid registrerer Ombudsmannen for Forsvaret hvordan mangel på ressurser i Forsvaret, ikke minst personellressurser, fører til at vesentlige aktiviteter uteblir og at belastningen på enkelte grupper blir for stor. Særlig gjelder dette de vernepliktige mannskaper. Men også de ansatte opplever mangel på personell som påtagelig i stillinger som står ubesatt over tid. Personelloppsettet i Forsvaret er marginal i dagens struktur.

Her om dagen fikk jeg et spørsmål fra en tillitsvalgt soldat i Hæren som lurte på hvordan de mange vernepliktige, som har stillinger som ikke er i daglig operativ trening og øvelser, kunne få gjennomført grunnleggende soldatutdanning. Denne tillitsvalgte kunne fortelle at han og mange med, ikke hadde hatt en eneste time med grønn tjeneste siden rekruttperioden. Hovedforklaringen som blir gitt er mangel på tid og personellressurser.

Lignende tilfeller

Dette er bare et av mange eksempler som viser en negativ utvikling som over tid ikke kan fortsette. Det er prisverdig at de tillitsvalgte fokuserer på disse manglene. Forventningene til de som er inne til førstegangstjenesten er store. Her må det leveres! Skal Forsvaret øve, trene og gjennomføre sine oppgaver, må det være en balanse mellom oppdrag og ressurser, særlig personellmessige ressurser.

Ombudsmannen registrerer at forsvarssjefen i sine anbefalinger til ny langtidsplan for Forsvaret tar disse utfordringene på alvor. I alle de ulike alternativene foreslås det flere vernepliktige og flere ansatte for å sikre et mer robust og bærekraftig Forsvar. 

Skal Forsvaret øve, trene og gjennomføre sine oppgaver, må det være en balanse mellom oppdrag og ressurser...

Dette er gode signaler til personellet, som over tid lojalt står på for å løse pålagte oppdrag. Og det skapes en forventning til hva som kommer fra Regjeringen i forslaget til kommende langtidsplan.

Ubalanse i Forsvaret

 Årlig leverer Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin rapport til Stortinget (Dokument 5). De siste årene har nemnda stadig uttrykt bekymring over ubalansen mellom oppdrag og ressurser. Nemnda vil også i kommende Dokument 5 påpeke denne ubalansen, basert på de befaringer i avdelinger og møter vi har med personellet i Forsvaret. For å bedre situasjonen trengs det vilje, beslutninger og økonomi. Økte personellressurser, enten det er personell inne til førstegangstjenesten, eller flere ansatte i Forsvaret, vil føre til økte kostnader som må bevilges. Over år har Forsvaret omstrukturert, effektivisert, kuttet der det kan kuttes for å gi rom for nødvendige omstruktureringer.

Hvor mye mer skal det forventes av personellet i Forsvaret?

Powered by Labrador CMS