Utdanningen som forsvant

Forsvaret bryter sine folkerettslige forpliktelser, skriver landstillitsvalgt Hanne Askestad.

Førstegangstjenesten er blitt noe annet enn den var for noen tiår siden. Forsvaret rekrutterer i dag blant motiverte og skikkede ungdommer. Det er blitt en formidabel status å gjennomføre førstegangstjenesten. En av årsakene er de statushevende tiltakene som har blitt innført. Blant disse har vi økt dagpengegrunnlag, økt dimisjonsgodtgjørelse og tilleggspoeng for avtjent førstegangstjeneste. Et annet viktig tiltak har vært muligheten til å ta studiepoeng i tjenestetiden. Ved å avlegge og bestå eksamener i Innføring i militær profesjon kunne man tidligere få ti studiepoeng. Emnene var etikk og militærmakt, militær fysisk trening og juss og militærmakt.

«Vi er nå i 2019, og det er fortsatt ikke mulig å ta eksamen» 


Tillitsvalgtordningen i Forsvaret får stadig tilbakemeldinger fra soldater om at de ønsker å ta eksamen i disse fagene. Ikke nødvendigvis fordi studiepoengene kan være avgjørende i en senere universitets-/ høgskolegrad, men fordi studiepoengene var en anerkjennelse av en formell kompetanse. For soldatene uten studiekompetanse var det også mulig å ta eksamen og få et formelt bevis på bestått eksamen, som kunne gi studiepoeng dersom de senere tilegnet seg studiekompetanse.

TVO ønsker særlig å vektlegge viktigheten av emnet juss og militærmakt. I følge Forsvarets nettsider er bakgrunnen for dette emnet de folkerettslige forpliktelsene til opplæring av forsvarspersonell, som følge av Norges medlemskap i Nato. Undervisningen i dette faget skal være integrert i selve soldatutdanningen. Mengde og kvalitet på utdanning varierer fra avdeling til avdeling. Det er derfor tvilsomt at alle inne til førstegangstjeneste får god nok opplæring i emnet. Når soldatene ikke lenger har mulighet til å melde seg opp til eksamen, er det vanskelig å motivere de til egenstudium og lesing av pensum på fritiden. De har rett og slett mistet gulroten i enden.

Det er bekymringsfullt at soldater inne til førstegangstjeneste ikke får tilfredsstillende opplæring i juss og militærmakt. Emnet tar blant annet for seg nasjonale rammer for anvendelse av militærmakt, bruk av makt mellom stater, krigens folkerett, operasjonell rett og håndhevelsesregler. Det er ikke godt nok at soldatene kan skyte, behandle skader og forsvare et objekt dersom de ikke kan reglene som ligger til grunn for dette. Tiden er overmoden for å ta grep for
å overholde sine forpliktelser, både overfor sine egne soldater og for folkeretten. 

***

Forsvarets forum utfordret i fjor Hanne Askestad på hva som er hennes viktigste soldatsak. Se svaret her: