Nyheter:

Seks regler for ikke å være en drittsekk

Forsvaret kan på enkelt vis bli kvitt trakasseringen, skriver Lise Veronica Huynh i Forsvarets tillitsvalgtordning.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

​Her er de seks første, enkle tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering:

1. Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass, og gjennomfør forebyggende tiltak.

2. Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen, og informer alle de ansatte om disse.

3. Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres, og informer alle ansatte om disse.

4. Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer. 

5. Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig. 

6. Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen.»

Disse seks enkle tiltakene nevnt over er tatt fra Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) kampanje «Sett strek for seksuell trakassering.» Denne skal være med på å bevisstgjøre hvor lett det er å ikke trakassere. 

Det er forskjell på å drite seg ut og å være en drittsekk.

Forsvaret er ikke en trygg nok arbeidsplass til å kunne rapportere seksuell trakassering, hverken for ansatte eller vernepliktige.

Denne kronikken er en rekasjon på saken «SEKSUALISERT».


Vernepliktundersøkelsen for 2017 forteller oss at totalt seks prosent av soldatene er utsatt for seksuell trakassering fra enten medsoldater eller overordnede, i tråd med definisjonen av seksuell trakassering. Skal vi med god samvittighet kunne si at dette er et godt tall når man over tid har satt trykk på at det er nulltoleranse?

Den triste sannheten med rapportering er at det alltid er mørketall. Min påstand er følgende: Forsvaret er ikke en trygg nok arbeidsplass til å kunne rapportere seksuell trakassering, hverken for ansatte eller vernepliktige. Trakassering skjer, selv med en nulltoleranse, og mange velger å ikke rapportere hendelsen. Enten fordi de ikke tør, eller fordi de ikke vet om rapporterings- mulighetene. Men er nulltoleranse godt nok?

Nulltoleranse forteller at seksuell trakassering i utgangspunktet ikke skal skje, men hvis det likevel skjer, så er det ikke greit. Likevel skjer det med 6 prosent av de nær- mere 8000 inne til førstegangstjeneste, altså nærmere 500 av dem som er inne til førstegangstjeneste. Det er på tide å gjøre mer enn å fortelle at trakassering ikke er greit.

Under Soldataksjonen 2016–2017 «Gjensidig respekt – et felles ansvar» presenterte LDO seks nye regler:

Seks regler for ikke å være en drittsekk:

1. Ikke kall noen for «hore» eller «homo» eller andre lignende ord.

2. Ikke kommenter intime kroppsdeler hos folk du ikke er intim med. 

3. Ikke send porno eller nakenbilder.

4. La andre sette sine egne grenser.

5. Ikke press din seksualitet på andre.

6. Si i fra når noen bryter disse reglene.

Hvis Forsvaret som en helhet klarer å følge disse totalt tolv reglene og tiltakene, så vil Forsvaret bli en hyggeligere arbeidsplass der alle føler seg ivaretatt, og ingen er trakassert. 

Utfordringen til Forsvaret er å jobbe med de første seks punktene og gjennomføre disse. Utfordringen til den enkelte som tjenestegjør eller jobber i Forsvaret, er å følge de siste seks punktene.

Hvis vi ønsker et forsvar hvor soldatene ikke skammer seg, ikke er utrygge, ikke føler seg små og ikke mister tillit, da må vi følge disse budene. Sammen må vi sette strek for seksuell trakassering, ikke fordi #metoo-bølgen mener det, men fordi det er lett ikke å være en drittsekk.

Powered by Labrador CMS