Sats offensivt!

Det har vært en reell økning av forsvarsbudsjettene under denne regjeringen, men ikke så mye som mange hadde forventet, skriver ansvarlig redaktør Tor Eigil Stordahl.

Publisert Sist oppdatert

Mer penger til Forsvaret i 2019, det kan vi slå fast at det blir. Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett. Der er Forsvaret tiltenkt nesten 59 milliarder kroner, fire milliarder mer enn i år.

Det har vært en reell økning av forsvarsbudsjettene under denne regjeringen, men ikke så mye som mange hadde forventet – med en statsminister som også er partileder i Høyre, sammen med lederen for Fremskrittspartiet som finansminister.

Målet som Nato-landene er enige om, å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) til forsvarsformål, gjelder fortsatt. Det bekrefter regjeringen. Forsvarsbudsjettet for neste år måtte vært på omtrent 70 milliarder kroner for å nå den målsettingen. Det er verken realistisk eller lurt å øke med 15-16 milliarder i ett sprang, men det illustrerer hvor langt unna Norge egentlig er målsettingen om to prosent av BNP.


I år har tallet vært rundt 1,6 prosent, og det vil trolig ikke øke de nærmeste årene om nåværende langtidsplan følges. Vi skjønner det er langt fram når Forsvarsdepartementet skriver: 

«Regjeringa har for arbeidet med neste langtidsplan lagt som eit premiss at Noreg skal bevege seg ytterligare i retning av to-prosentmålsettinga».

Regjeringen har blant annet foreslått å legge ned dagens 2. bataljon på Skjold og erstatte den med en mekanisert bataljon basert på mobiliseringsdisponert personell. Det forslaget har opposisjonen i Stortinget alt varslet kamp om.

Regjeringen satser på garnisonene i Sør-Varanger og Porsanger. Det bør få full støtte i Stortinget. Forsvarsministeren har likevel måttet gjøre noen vanskelige valg. Å beholde 2. bataljon vil kreve mer finansiering. Det samme gjelder anskaffelse av nye stridsvogner. Begge deler kunne regjeringen funnet penger til. Hærens behov og forpliktelsene i Nato bør gjøre våre politikere i nasjonalforsamlingen mer offensive.

Stortinget kan øke rammen statsråden har måttet forholde seg til. Får han hjelp fra opposisjonen? 

Å beholde 2. bataljon vil kreve mer finansiering. Det samme gjelder anskaffelse av nye stridsvogner. Begge deler kunne regjeringen funnet penger til