Nyheter:

Om kritiske forsvarstopper

– Jeg blir omtalt som flaggkommandør i forsvarsdebatten fordi jeg opptrer på vegne av meg selv – ikke Arbeiderpartiet, skriver Jacob Børresen.

I Forsvarets forums portrettintervju «Franks rike» avlegger vår nye forsvarsminister Frank Bakke-Jensen meg en liten visitt. Han mener det er problemfritt at tidligere forsvarstopper deltar i forsvarsdebatten, men misliker at det er uklart hvilken hatt de har på. «Hvorfor blir Jacob Børresen referert til som flaggkommandør og ikke som arbeiderpartimann? spør han. Svaret er enkelt: Jeg blir omtalt slik fordi jeg i forsvarsdebatten opptrer på vegne av meg selv, og jeg er pensjonert flaggkommandør. Jeg er også lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Horten, sitter i kommunestyret og er leder i hovedutvalg for kommunalteknikk, men opptrer ikke på vegne av Arbeiderpartiet i forsvarsdebatten.

Det overrasker meg at forsvarsministeren ikke ser dette, all den tid jeg i sentrale spørsmål gjentatte ganger har gjort meg til talsmann for et annet syn enn Arbeiderpartiet. Det gjelder generelt partiets tilslutning til Regjeringens langtidsplan for Forsvaret, og spesielt nedleggelsen av flystasjonen på Andøya, prioriteringen av kampfly på bekostning av bakkestyrker og marine, og anskaffelse av fire i stedet for seks ubåter til Marinen.

Det overrasker meg at forsvarsministeren ikke ser dette, all den tid jeg i sentrale spørsmål gjentatte ganger har gjort meg til talsmann for et annet syn enn Arbeiderpartiet

Det er ironisk at når jeg hittil har fått kjeft for rolleblanding er det fra Arbeiderpartiet, når for eksempel lokalavisa i Horten, uten min vitende og tilslutning, har benevnt meg som arbeiderpartipolitiker når jeg i leserbrev eller i reportasjer har uttalt meg om forsvarsspørsmål, nettopp fordi mitt syn har vært et annet enn partiets.  Når forsvarsministeren nå går motsatt vei og kritiserer meg for å uttale meg som flaggkommandør mens jeg egentlig er arbeiderpartipolitiker, kan det selvfølgelig skyldes at han, som nyslått forsvarsminister, ikke har fulgt så godt med i forsvarsdebatten. Formålet med eksempelet har antakelig vært å forsøke å utdefinere kritikeren, i dette tilfelle meg, og dermed ufarliggjøre velbegrunnet og berettiget kritikk av Regjeringens forsvarspolitikk. Men denne gangen bommet han, ettersom flertallet av Forsvarets forums lesere meget godt vet hvem jeg er og hva og hvem jeg representerer.

Det er ytterst beklagelig, og et betydelig demokratisk problem, at Forsvarets politiske ledelse etterlyser forsvarsdebatt, men samtidig unnlater å bidra til konstruktiv debatt ved å svare på velbegrunnet og relevant kritikk på en ordentlig måte, og i stedet velger å utdefinere kritikeren.  

Det er ytterst beklagelig at Forsvarets politiske ledelse etterlyser forsvarsdebatt, men samtidig unnlater å bidra til konstruktiv debatt ... og i stedet velger å utdefinere kritikeren