Nyheter:

Nytt kjønnsskille

Er spesialistkorpset Forsvarets nye maskulinitetskultur, spør landstillitsvalgt Sigurd Svensen.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvaret jobber nå med å bygge opp spesialistkorpset (OR-korpset), og som i alle nye organisasjoner må det bygges opp en organisasjonskultur.

Organisasjonskulturen er felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger i organisasjonen. Den bidrar til å skape en felles identitet og skaper tilhørighet blant personellet. Forsvaret har kommet en lang vei i denne prosessen, veldig mye er positivt, og det er tydelig at det legges ned betydelig innsats i å skape gode holdninger og verdier blant personellet. Samtidig kan det være behov for å stille spørsmål ved enkelte sider.


Forsvaret har kommet et utrolig godt stykke i arbeidet med likestilling av kjønn, seksuell orientering og etnisitet. Denne prosessen må vi fortsette med, også i arbeidet med å bygge opp et nytt sersjantkorps. For akkurat nå får man inntrykk av at dette glemmes. Forsvaret er i ferd med å bygge opp en maskulinitetskultur blant sersjantene som ikke er sunn. Hvis man følger Hærens sjefssersjant på Facebook, får man inntrykket av at den perfekte OR-en er en 34–40 år gammel, tynnhåret mann med skjegg.

Man får inntrykk av at den perfekte OR-en er en 34–40 år gammel, tynnhåret mann med skjegg

Dette eksemplifiseres elegant med en statistikk som heter «Statistikk, Hærens kompanisersjanter OR-7». På samme Facebookside ble det publisert et bilde av 35 stolte sersjanter som er ferdige med videregående befalsutdanning i Hæren. De er et kull med «hel ved» som det skrives i bildeteksten. Problemet her er at blant de 35 finnes det ikke én eneste kvinne.

De er et kull med «hel ved» som det skrives i bildeteksten. Problemet her er at blant de 35 finnes det ikke én eneste kvinne

Skal Forsvaret lykkes med ny militær ordning, må Forsvaret vise at det er personlige egenskaper som skal være avgjørende for hvilken retning man ønsker seg, ikke hvilket kjønn man har, eller hvor maskulin fremtreden man har. Da er det skummelt når man ser konturene av at man går i en retning av å skape en organisasjon dominert av menn og en bestemt type mann. Hvis ordningen fortsetter i denne retningen, kan man frykte at Forsvaret i tiden fremover vil slite med å rekruttere svært dyktige kvinner, rett og slett fordi man opplever mangel på tilhørighet. Resultatet kan bli et kjønnsskille mellom sersjantkorpset og offiserskorpset.

Resultatet kan bli et kjønnsskille mellom sersjantkorpset og offiserskorpset

For eksempel kan et resultat være at kvinner som i utgangspunktet hadde ønsket seg inn i OR-søylen, heller søker seg inn på Krigsskolen fordi de opplever større tilhørighet i akademiske miljøer. En annen konsekvens kan være at kvinner eller menn som opplever ikke å passe inn i kulturen, heller søker seg ut av Forsvaret, og mye kompetent personell vil gå tapt.

Forsvaret har mye å være stolt over i arbeidet med likestilling som kjønnsblandede rom, jegertroppen og dyktige kvinnelige ledere på alle nivåer. La dette også bli synlig i OR-ordningen!

Powered by Labrador CMS