Nyheter:

Mulighetsvinduet

Om få år vil vi ha et av verdens mest moderne luftforsvar.

Vi minnes dem begge i dyp takknemlighet og respekt

Luftforsvaret skal kraftsamles rundt baser med operativ stridsverdi for egne og allierte styrker og med geografisk spredning som muliggjør operasjoner i alle deler av landet. De av Luftforsvarets baser som er forutsatt brukt i krise og væpnet konflikt, skal utvikles med økt sikring og beskyttelse, herunder økt satsning på luftvern. Det viktigste enkelttiltaket for å styrke forsvarsevnen generelt og evnen til luftkontroll spesielt er anskaffelse og effektiv utnyttelse av F-35. De mest krevende omstillingstiltakene er imidlertid knyttet til nedleggelsen av Andøya og Kjevik og etableringen av basen på Evenes for F-35 og nye MPA og et Luftforsvarets skolesenter på Værnes.

Luftforsvaret skal kraftsamles rundt baser med operativ stridsverdi for egne og allierte styrker og med geografisk spredning som muliggjør operasjoner i alle deler av landet.  

For mange av Luftforsvarets ansatte betyr ny langtidsplan videre omstilling, behov for ny kompetanse, ny gradstilhørighet, nye arbeidsoppgaver, nytt arbeids- og eventuelt bosted. Dette gir nye muligheter, men vi må også ta på det største alvor at omstillingen griper dypt inn i mange medarbeideres liv. Vi skal jobbe målrettet for å finne gode løsninger slik at flest mulig ser muligheter og vil bli med oss videre – det er folk med riktig kompetanse til å anvende systemene effektivt som gir forsvarsevne.

Luftforsvarets framtid ser lys ut, det satses tungt på luftmakt. Dette vil kreve mye av oss, og vi må evne å ta vare på hverandre samtidig som vi løser oppdragene. Alt vi gjør, skal bidra til å produsere beredskapsklare styrker og planlegge, lede og gjennomføre luftoperasjoner. Med felles innsats vil vi om få år ha et av verdens mest moderne luftforsvar. Nå er det er opp til oss å utnytte dette mulighetsvinduet.