Jeg er jente og stortrives i Forsvaret

Skal du i Forsvaret? Ja, da må du akseptere «guttastemning», skriver Oda Løvseth.

Å lese og høre om hvordan enkelte kvinner og menn har blitt og forsøkt voldtatt og seksuelt trakassert i Forsvaret gir avsmak og får meg til å stille spørsmålstegn ved hvorfor jeg har anbefalt tjenesten videre til alle som har spurt meg.

Men som kvinne i Forsvaret føler jeg som en konsekvens av dette også et behov for å prøve og poengtere hvorfor ting blir som de blir.

Forsterket i takt med allmenn verneplikt

Saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep svartmaler ofte, uansett hvor i arbeidslivet vi finner dem. Men hvis vi i denne debatten ser på forholdene som ligger til grunn, forundrer det meg ikke at slik statistikk har grobunn i Forsvaret, og førstegangstjenesten spesielt.

Fra 1.januar 2015 vedtok regjeringen at verneplikten skulle bli allmenn. Med denne lovendringen skal jenter født i 1997 og senere avtjene verneplikt på lik linje med gutter. For mange politikere og samfunnsdebattanter er dette en seier for likestilling, men er Forsvaret egentlig forberedt på å slippe jentene og guttene i samlet flokk rett fra videregående og inn i de mange lukkede avdelingene som Forsvaret består av?


Som soldat inne til førstegangstjeneste opplever man å bo på rom med opptil seks unge og til dels naive og umodne personer. De omgås hverandre 24 timer i døgnet og må gjøre store deler av den daglige rutinen i mer åpne og felles omgivelser enn tidligere. Du dusjer med flere samtidig, spiser aldri et måltid alene og om du skifter foran en gutt betyr plutselig ikke så mye lenger.

Personlig følte jeg at intimsonene ble visket vekk. Og dessverre for enkelte blir også gråsonen forstørret og grensen mellom hva som er «greit» og «ikke greit» mindre.

Lite forberedt på det som kommer

Flere går i disse dager ut i mediene og understreker for de utenforstående at Forsvaret har en uakseptabel sjargong og utvikler og bygger videre på en ukultur. Jeg vil tro at disse utsagnene og opplevelsene ofte henger sammen med de faktiske forholdene vi ser i dagens førstegangstjeneste.

Vi kommer sårbare fra det sivile og blir satt inn i et, fra før av, mannsdominert yrke hvor vi isoleres fra resten av omverdenen. For mange unge er dette i tillegg det første møtet med en arbeidsplass basert på hierarki, autoriteter og maktbruk. En miks de aller fleste kan ta skade av om man ikke er rustet og forberedt på det som møter en.

Vi kommer sårbare fra det sivile og blir satt inn i et, fra før av, mannsdominert yrke

Skal du i Forsvaret? Ja, da må du akseptere «guttastemning»

Overgangen fra å være et mer eller mindre mannsdominert yrke med en væremåte, oppførsel og sjargong som i de fleste tilfeller ikke tåler allmennhetens syn, til å skulle være en allmenn samlingsplass med aksept, tilpasning og rom for begge kjønn, tar tid. Forsvaret har gjennom flere tiår vært et lukket sted hvor den grenseløse humoren og «guttastemningen» har fått herje fritt og lett fått fotfeste, særlig hos unge menn.

Å skulle endre på disse verdiene, væremåten og tankesettet vil være umulig på bare fire år. Og jeg mener politikerne har forhastet seg.

Å skulle endre på disse verdiene, væremåten og tankesettet vil være umulig på bare fire år

Ikke nødvendigvis en «ukultur» bare fordi den avviker fra normalen

Jeg tror det handler om å bli kjent med kulturen, væremåten og hvordan de bruker ord, for så å ta stilling til om du vil akseptere det eller bryte ut.

Jeg opplever at mange, spesielt unge kvinner, tar seg selv høytidelig i møte med Forsvaret og tror at kjønnsrollene og likestillingen har nådd dit for lengst. Tvert imot, etter min mening. For at Forsvaret skal kunne operere, undervise og jobbe på måten de gjør, trengs det en «attitude» deretter.

Jeg sier ikke at seksuell trakassering og voldtekt er en del av denne, eller greit for den saks skyld. Det hører ikke hjemme på noen arbeidsplass eller i samfunnet for øvrig. Men om språket, væremåten og sjargongen som er forankret og etablert i den harde kjernen av Forsvaret ikke passer deg? Så er kanskje ikke dette den rette yrkesveien heller.

Om språket, væremåten og sjargongen som er forankret og etablert i den harde kjernen av Forsvaret ikke passer deg? Så er kanskje ikke dette den rette yrkesveien heller