Irske tilstander

Forsvarets renommé står på vaklende grunn, skriver landstillitsvalgt Jens Kristian Øvstebø.

Det er den siste tiden blitt drevet en personellpolitikk for 8000 av landets soldater som til forveksling kan minne om O'Learys behandling av de ansatte i flyselskapet Ryanair.

I forbindelse med HR-transformasjonen skulle det kuttes i velferdstilbudet til Forsvarets ansatte, mens vernepliktige og personell i internasjonal tjeneste skulle fortsette å gis velferdstilbud med et uendret ambisjonsnivå. Kort tid etter kuttes Forsvarets velfungerende Fokus-tilbud. Et viktig tilbud som har holdt mang en soldat «frisk» fra kasernesyke, og sørget for kompetanseheving av dem som allerede gir både ett og to år av livet sitt i tjeneste for landet.

Forvent for all del ikke en førstegangstjeneste der du som soldat skal vite hva du kan vente deg tilbake av Forsvaret
Jens Kristian&nbsp;<SPAN style=&#34;COLOR: &#34;>Øvstebø</SPAN>
Jens Kristian Øvstebø

Med dagslønn på langt under hva de fleste i denne etaten har i timen, er det svært bekymringsverdig at det kuttes så mye i de utenomtjenestlige tilbudene soldatene har hatt. Dette er hva soldatene skal kunne forvente seg tilbake for sin tjeneste for landet, og utgjør gjenytelsen soldatene har krav på for jobben de gjør, med andre ord et grunnleggende element i hva vi litt flåsete kaller «soldat-lønna». Ikke bare vil både de gjennomførte og de planlagte kuttene føre til dårligere moral hos soldatene, men det er også verdt å tenke på at det møysommelig oppbygde renommeet Forsvaret har bygd seg opp over de siste årene i befolkningen, nå står på vaklende grunn. Sjelden finnes mer treffende sitater enn Warren Buffets mantra:

«It takes 20 years to build reputation, and five minutes to ruin it.»