Kultur:

Reduksjon: Forsvarets museers samling må bli mindre, skriver Askild Antonsen  (Foto:Forsvarets forum/Christian Nørstebø).
Reduksjon: Forsvarets museers samling må bli mindre, skriver Askild Antonsen (Foto:Forsvarets forum/Christian Nørstebø).

Ikke selg kulturen, direktør!

Forsvarets museer må redusere samlingen, for å frigjøre ressurser, skriver Askild Antonsen

At samlingene er museenes grunnkapital er musikk i mine ører. Tidligere direktører har ikke like tydelig knesatt dette prinsippet som Erling Kjærnes. Det er rett, riktig og viktig at de er i dialog med Forsvarsjefen om samlingenes fremtidige plassering. Intet vil glede mer enn at magasinsituasjonen løftes opp på et moderne, profesjonelt nivå som passer for samlinger og nasjonale ambisjoner.

Andre museer og museumsgruppering har gått gjennom prosessen med samling av samlingene og etablering av moderne magasiner som er med å bevare kulturarven. I disse prosessene har det ikke blitt etablert like mye magasinareal som det man hadde før. Museumsgjenstandene måtte pakkes tettere og bedre. Noe av det som fantes i de gamle magasinene måtte avhendes, eller forbli i gamle, dårlige magasiner der de over tid sakte, men sikkert ble nedbrutt og mistet sin verdi som kulturminner.

Askild Antonsen (Foto:Forsvarets museer/Håvard Madsbakken). 
Askild Antonsen (Foto:Forsvarets museer/Håvard Madsbakken). 

Forsvarssjefen må se ressurssituasjonen under ett. Jeg tror ikke det blir noen stor økning i staben som skal forvalte og bevare samlingene. Jeg kan selvsagt ta feil her også for er det én ting Forsvarets museer trenger, er det en større stab for å ta vare på samlingene. Kanskje klarer de å få til en reel økning i denne omgangen.

Jeg har brukt mye tid på å registrere, digitalisere og etter beste evne ordne deler av samlingene på en slik at de er tilgjengelige og kan brukes som den kulturarv samlingene representerer. I ti år jobbet jeg hovedsakelig med den type arbeid. Og i prosessen avhendet jeg irrelevante gjenstander. Ja, hele vogntog har jeg sendt tilbake til Forsvarsmateriell for salg og avhending. 

Jeg tror at det fortsatt er mye materiell samlet i museumsmagasinene som kan avhendes...

En ting kan jeg si med hånden på hjertet: Jeg er helt sikker på at samlingene ikke ble dårligere av at jeg gjennomførte denne prosessen. Jeg er godt kjent med de prosesser Forsvarets museer står overfor og jeg hvor omfattende og komplisert arbeid det er.

Lopper. Forsvarets museer må gjerne ha store samlinger, men da må de være ordnet og tilgjengelige for forskning og formidling. Likevel kan en lett få følelsen av å være på et loppemarked rett før åpning når en går i enkelte av museenes samlinger. Likevel vil jeg ikke omtale samlingene, eller en mulig avhending som et loppemarked. Om Kjærnes har oppfattet at jeg presenterer muligheten for å drive et loppemarked i samlingene har jeg nok ikke vært tydelig nok i det jeg prøver å formidle.

Mindre samlinger. Jeg er ganske sikker på at arbeidet med å løse oppdraget om å forvalte nasjonens militære kulturarv i framtiden må omfatte en reduksjon av samlingenes volum. Og jeg vet at det å redusere museumssamlinger er et komplisert byråkratisk arbeid. Giveren av en gjenstand til et museum skal gis mulighet til å få tilbake det vedkommende en gang ga. Det gjelder også for Forsvarets museer. Store deler av det som ble samlet ved overføring fra Forsvaret etter 1988, kan tilbakeføres til Forsvaret hvis museene ikke opplever at de fyller en funksjon opp mot museets mandat. Jeg tror at det fortsatt er mye materiell samlet i museumsmagasinene som kan avhendes på denne måten.

Jeg har påpekt at Forsvarets museer ikke eier sine samlinger, men at deres oppdrag er å forvalte dem på vegne av Forsvaret. Forsvarets museer kan derfor ikke selge sine samlinger som andre museer eventuelt har mulighet til. Hvis, og når samlingene skal reduseres er det avhendingsseksjonen i Forsvarsmateriell som gjennomfører salgene. De selger på vegne av statskassen, ikke på vegne av Forsvarets museer. «Inntekten» for Forsvarets museer blir det reduserte arealbehovet og et mindre behov for ansatte. Rene penger til museet er det ikke snakk om. Så Kjærnes' sluttsats om at de ikke har planer om å åpne butikk er helt korrekt. Vi er enige, museet hverken skal, eller kan gjøre det.

Avhendingsseksjonen vil trolig ikke oppleve kommentaren om at de skal gjennomføre et loppemarked som en hyggelig omtale av deres arbeid.

Støtte. Jeg vil nok en gang gi min støtte til Kjærnes aksiom om at Forsvarets museer skal ha samlinger. Selvsagt skal de ha det! Uten samlinger vil de ikke lenger være et museum. Spørsmålet er bare hvor store samlinger de får plass til i det nye magasinet som er under planlegging og hvordan de skal gå fram for å tilpasse samlingene til det nye magasinet?

Jeg ønsker lykke til med arbeidet for å få på plass et nytt museumsmagasin for de flotte og betydningsfulle samlingene Forsvarets museer bevarer på vegne av nasjonen. Det er et viktig og krevende arbeid, men lett blir det ikke.