Hva skjer med brobesetningen?

Havarikommisjonen er klar i sin rapport, det er flere årsaker til at ulykken med Helge Ingstad skjedde. Men mange av de handler om brobesetningen.

Det skal etter prosedyrene alltid være slik at når det er én utkikk på brua, skal denne være på styrbord side. Men under vaktskiftet mellom de to vaktsjefene på KNM Helge Ingstad ble det gitt tillatelse til å slippe styrbord utkikk til matpause.

Mens utikikken spiste, nærmet det opplyste tankskipet Sola TS seg i mørket i Hjeltefjorden. Styrbord utkikk var ubemannet inntil to minutter før kollisjonen. Regelverket er klart på at «Dersom det kun er én utkikk på bro, skal denne holde utkikk på styrbord side.». Det er fordi det er denne funksjonen som følger med på vikeplikten for trafikk for styrbord, og fordi styrbord utkikk skal hjelpe til med lettbåt, ved mann over bord-situasjoner.

Dette var likevel bare én av mange hendelser som gjorde at det gikk galt klokken 04.01.15 den natten. Havarikommisjonen mener også at det er det usikkert om det hadde utgjort noen forskjell om utkikken hadde stått på babord eller styrbord side, siden sikten til farvannet forut, var god fra begge utkikksposisjonene på fregatten. 

«Point of no retur»

Overfor Forsvarets forum forteller seniorrådgiver i Statens havarikommisjon, Ingvild Ytrehus at «point of no return» er 38 sekunder før kollisjonen. Kunne Norge fremdeles hatt fem funksjonable fregatter dersom noen hadde oppdaget kollisjonsfaren 10, 15, 20 sekunder tidligere?

Etter å ha fulgt den svært så detaljerte og nokså hardtslående pressekonferansen til Havarikommisjonen, melder det seg nye spørsmål. Rapporten er knusende i sin omtale av brobesetningen. En ung, uerfaren besetning med snittalder på 22,4 år.

Under sjøforsvarets pressekonferanse bare noen timer senere, tar de ansvar for at alt ikke var som det skulle på ulykkesnatten.

FERDIG MED ØVELSE

Bare tolv timer i forveien, på siste dag av Nato-øvelsen Trident Juncture, kunne Forsvarets forum se Ingstad gli bortover vannet. Vi var om bord i fregatten KNM Otto Sverdrup og hadde fått et godt innblikk i hvor viktig hvert enkelt individ om bord er.

Midt på dagen lå vi i formasjon med Helge Ingstad på vår babord side. På brua sammen med oss sto - foruten besetningen - også marinesjef Rune Andersen. Foran og bakover lå alle de andre fartøyene. Så sendte et av de utenlandske fartøyene opp et helikopter for å forevige det hele.

Hele tiden var det full fokus på at det faktisk kunne skje noe i formasjonen. Et skip kunne få motorstans eller på annen måte måtte vike for noe. Og da måtte man være klar til å unnvike hverandre og ikke skape et kaos av skip og fartøyer som skal styre unna i alle retninger.

På brua på Otto Sverdrup var derfor ikke bare skipssjefen og vaktsjefen særs viktige personer under formasjonsseilingen, det var også utkikkene. Det var dagtid, klarvær og stille sjø. Likevel var utkikkene så viktige at de ikke fikk forlate plassene sine.

Unge og uerfarne

Hvorfor fikk da styrbord utkikk - midt på natta - forlate plassen sin på KNM Helge Ingstad? De var i en trang og trafikkert fjord, det var mørkt og de drev med opplæring av personell på brua. I tillegg var tre av de syv på brua vernepliktige, i tillegg til at påtroppende vaktsjef kun hadde åtte måneders erfaring.

Rapporten påpeker at:

– Klareringsprosessen, karriereløpet for marineoffiserer og Sjøforsvarets mangel på kvalifiserte navigatører til å bemanne fregattene, hadde ført til at nye vaktsjefer ble klarert raskere, hadde et lavere erfaringsnivå og fikk mindre fartstid som vaktsjef enn tidligere, skrives det. 

Forsvaret sier de skal bedre rutinene, sette krav til erfaringsnivå før du får ansvar for å opplære andre.

Vår reporter spør betimelig hvorfor de ikke har hatt det tidligere. Marinesjefen vet ikke.

Må ivareta

Det man venter på nå, er hva slags ansvar Forsvaret vil ta i praksis. For som marinesjefen selv sa:

– Det er jeg som har ansvaret med å påse at alle får tilstrekkelig opplæring.

Nå skal politiet fullføre egen etterforskning. Tre hadde fra før status som mistenkt, enda en fikk det i dag. Vil politiet gå til det skritt å sikte noen av de involverte og straffeforfølge dem? Hva kan straffen bli? Hvordan ser den fremtidige karrieren til personalet på brua ut? Og hva vil Forsvaret gjøre for å beskytte dem?

Dette er nok spørsmål som særlig vaktsjefen på Helge Ingstad forståelig nok er bekmyret for. Vedkommende er en av politiets mistenkte. 

Jeg håper inderlig at Sjøforsvaret tar godt vare på ham og resten av mannskapet, når politiet legger frem resultatet av sin etterforskning.