Nyheter:

Grunn til å være stolte

Forsvarets synlighet i Pride-paraden er en positiv utvikling vi kan takke de tillitsvalgte for.

Publisert Sist oppdatert

Norske soldater kan være stolte av sine tillitsvalgte. Sist helg ble årets Oslo Pride 2017 arrangert i Oslo, med festival og parade. Der deltok Forsvaret med egen stand i «Pride Park» og egen parole i opptoget. Hensikten med Oslo Pride er å gi oppmerksomhet til likeverd for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

– Det er viktig å vise ved handling at Forsvaret er en åpen og inkluderende organisasjon, sa landstillitsvalgt Anna Olivia Mohaugen før årets arrangement. 
– Et mangfoldig forsvar er et sterkere forsvar.

Kanskje forsvarssjefen skulle vurdere å takke ja til invitasjonen neste år? 

Hun er en av mange soldattillitsvalgte som aktivt har arbeidet for å endre holdninger de siste 15 årene - med resten av Forsvaret på slep.

Vekket avsky. Mye har forandret seg etter årtusenskiftet. I sommer er det 15 år siden Forsvarets forum trykte en forside av to uniformerte menn som kysset hverandre. 

Ansvarlig redaktør for Forsvarets forum, Tor Eigil Stordahl, mener det er positivt at Forsvaret er mer synlig i Pride-paraden. (Foto: Christian Nørstebø)
Ansvarlig redaktør for Forsvarets forum, Tor Eigil Stordahl, mener det er positivt at Forsvaret er mer synlig i Pride-paraden. (Foto: Christian Nørstebø)

Ingen enkeltsak har skapt så sterke reaksjoner blant leserne. Mange uttrykte avsky over å se bildet av de to mennene og kastet bladet i søppelkurven. Noen steder i Forsvaret ble bunken med bladet lagt med forsiden ned. Flere krevde redaktørens avgang.

Mange uttrykte avsky over å se bildet av de to mennene (som kysset) og kastet bladet i søppelkurven. 

– Forsvaret gjør ikke nok for å ta vare på sine homofile, mente Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i saken som skapte rabalder i 2002.

Forsvarets overkommando bekreftet at de ikke hadde noen spesiell oppfølging av homofile, eller informasjon til homofile befal eller vernepliktige inne til førstegangstjeneste. Homofile soldater fortalte om mobbing og hvordan det var å leve i et svært macho miljø med drittprat og bilder av nakne damer på veggen. «Er dere en gjeng homser?», kunne være en kommentar fra befalet når soldatene ikke greide kravet til antall armhevinger. Endel fikk dimittere når de opplevde livssituasjonen som for belastende. 

Tok grep. Sekretariatet til Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret tok derimot tak etter artikkelen som dokumenterte holdninger og opplevelser i Forsvaret. Soldataksjonen 2003 slo an tonen. Holdninger til og fordommer mot kvinner, etniske minoriteter og seksuell legning ble belyst. 

Flere lesere krevde at redaktøren av Forsvarets forum burde få sparken, da fagbladet trykket et forsidebilde av to menn som kysset i 2002.
Flere lesere krevde at redaktøren av Forsvarets forum burde få sparken, da fagbladet trykket et forsidebilde av to menn som kysset i 2002.

Og heftet «Soldatens lille rosa» fikk oppmerksomhet igjen. 

At Forsvaret er blitt synlig under Oslo Pride, er veldig bra. 

I 2005 tok Tillitsvalgtordningen, som den gangen het Tillitsmannsordningen, initiativ til å få en stilling i Forsvaret som kunne jobbe med temaet, men det skjedde ikke noe.

Mer synlig. Under Skeive dager I 2007 stilte soldater i paraden for første gang i uniform. I 2014 fikk uniformerte soldater tillatelse til å gå i Oslo Pride. De siste fire årene har Forsvarets aktiviteter der gradvis blitt mer omfattende. At Forsvaret er blitt synlig under Oslo Pride, er veldig bra. Mange soldater inne til førstegangstjeneste har sammen med aktive forsvarsansatte vist et stort, flott engasjement.
Forsvaret har null-toleranse for seksuell trakassering. Forsvarets ledelse har omsider sett at Pride kanskje kan være et bidrag i dette forebyggende arbeidet, men har ikke personlig stilt opp i paraden. Kanskje forsvarssjefen skulle vurdere å takke ja til invitasjonen neste år? 

Takknemlige. Tillitsvalgtordningen har vist seg som en progressiv kraft i samfunnsdebatten. Stortinget vedtok i 2013 å innføre allmenn verneplikt i betydningen verneplikt for begge kjønn. De landstillitsvalgte i Forsvaret var aktive pådrivere for å få de politiske partiene til å bestemme seg til det. De fikk med rette ros fra Stortingets talerstol. 

I arbeidet med
å endre seiglivede holdninger til homofile og lesbiske i Forsvaret har soldatenes egne tillitsvalgte også stått på der andre har vært motvillige eller avventende. Det kan de selv være stolte av. Det skal vi andre være glade for.