Nyheter:

Et tidløst ansvar

Mandatet til landmaktutredningen slår fast at Norge har ambisjoner om å beholde evne til strid på landjorda.

Odin&nbsp;<SPAN style=&#34;WHITE-SPACE: nowrap; COLOR: &#34;>Johannessen</SPAN>
Odin Johannessen

Det trenger vi for å forsvare vår selvstendighet, våre verdier og interesser og vår integritet. Forpliktelsen til å beskytte land og folk er den viktigste og vanskeligste delen av den sosiale kontrakten mellom staten og befolkningen. Viljen må vises gjennom solide prioriteringer og klare krav til det militære forsvar og totalforsvaret. Spesielt i turbulente tider.

Hæren i dag er den mest moderne vi noen gang har hatt.

Likevel har vi kritiske behov for modernisering, oppgradering og fornyelse av sentrale komponenter. Med den sikkerhetspolitiske situasjonen, vår egen status og de øvrige gitte rammer som grunnlag går vi landmaktutredningen positivt i møte. Vi ser frem til viktige avklaringer og beslutninger slik at vi kan fortsette moderniseringen og utviklingen av vårt fremtidige landforsvar. Et forsvar bestående av både Hæren og Heimevernet, der begge fyller sine roller i samsvar med nåtidige og fremtidige, operative krav. Et landforsvar som sammen med Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Spesialstyrkene, nasjonale støtteavdelinger og våre allierte utgjør den krigsforebyggende terskel som har holdt oss utenfor konflikt i syttien år.

Våre folkevalgte bestemmer innretningen og hvor stor risiko de er villig til å ta. Dette er vanskelige avveininger og et tungt ansvar, som jeg har den dypeste respekt for.

Norge, Forsvaret og Hæren går en spennende tid i møte.​​