Gambler med sjela til ansatte

– Det er et stort paradoks at vi tror løsningen er kortere utdanning i Forsvaret, når alle andre yrker har fokus på lengre utdanning.

​​

Torbjørn Bongo i NOF er skeptisk til den nye utdanningsreformen.
Forsvarssjefen kom 
i Fagmilitært råd til den konklusjon at endringer av utdanningsområdet burde vente til vi hadde fått mer erfaring med den nylig vedtatte og innførte ordningen for militært tilsatte (OMT). Mot forsvarssjefens anbefaling iverksatte Forsvarsdepartementet (FD) sin egen vurdering av utdanningssystemet og kom til motsatt konklusjon. Og som del av departementets og regjeringens langtidsplan for Forsvaret skulle det iverksettes en utdanningsreform. 

Hovedbegrunnelsen var at «dagens utdanningssystem fremstår som fragmentert, kostbart, med komplekse styringslinjer og ofte små og sårbare fagmiljøer».
Derfor skal Forsvarets utdanningssystem reformeres.

Det er en struktur- og kvalitetsreform der hensikten er å skape bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen og samtidig redusere utgifter. Dette skulle oppnås gjennom «å prioritere militær kjernekompetanse, tilrettelegge for mer felles utdanning, mer behovsprøvd og fleksibel utdanning, mer sivilt samarbeid, mer samling av funksjoner, mer robuste fagmiljøer og mer åpenhet og mer harmonisering med sivil sektor».

I Stortinget sluttet flertallet (H, Frp og Ap) seg til reformen. Men forutsetningen var at reformen ikke skal gå på bekostning av kvaliteten. De øvrige partiene ønsket en helhetlig gjennomføringsplan presentert for Stortinget før de ga sin tilslutning.

Det er dette oppdraget forsvarssjefen nå har fått til gjennomføring, i strid med hans egen anbefaling, i to runder.

 Jeg deler skepsisen til de som lurer på om det er mulig å halvere kostnadene samtidig som man skal øke kvaliteten. 

Det hadde vært langt bedre om FD hadde vært ærlig og sagt rett ut at hensikten er å redusere kostnadene – og kun det. Om sivil utdanning gir oss nok kunnskap for bruk i den militære profesjon, er også et godt spørsmål.

Det er den samlede reduksjon i utdanningslengde og omfang som er min bekymring. Fagkunnskapen kan vi neppe kutte. Det som da står for hogg, er utviklings- og lederdelene av utdanningene, altså den allmenn-militære kunnskapen. Dette danner grunnlaget for de mange gode tilbakemeldingene norske soldater, befal og offiserer har fått etter ulike oppdrag både i og utenfor Norge. Det blir gambling med sjela til militært tilsatte.

Det er et stort paradoks at vi tror løsningen er kortere utdanning i Forsvaret når alle andre yrker har fokus på lengre utdanning. Risikerer vi å spare oss til fant?​

Publisert 28. februar 2017 11:30..

 

 

Fit eller feit? <img alt="" src="/forum-media/PubImages/fslilleh_433.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fit eller feit? Det hadde blitt ramaskrik hvis Forsvaret åpnet McDonald's inne i en leir, men er vi egentlig så veldig langt unna å ha det, spør hovedtillitsvalgt Kristoffer Falch. http://forsvaretsforum.no/fit-eller-feit
Dette har vi ikke råd til<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20170427OST_0357.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dette har vi ikke råd tilDe som oppsøker Forsvarets museer, skal oppleve Forsvaret som en viktig del av dagens samfunn, skriver ansvarlig redaktør, Tor Eigil Stordahl.http://forsvaretsforum.no/dette-har-ikke-forsvaret-råd-til
Én hær - én profesjonskultur<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Stabssersjant%20liggende%203%20Jostein%20Hestdal.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Én hær - én profesjonskulturVi er ikke et offiserskorps og et sersjantkorps. Vi har etablert ett helhetlig system, skriver sersjantmajor Rune Wenneberg og generalmajor Odin Johannessen. http://forsvaretsforum.no/en-hær-en-profesjonskultur