Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

– Et uforutsigbart USA

Dette betyr Donald Trump for amerikansk forsvarspolitikk.

Svein Melby
Institutt for forsvarsstudier
Mye tyder på at Trump vil endre USAs utenrikspolitiske hovedkurs, og at USA som følge av det ikke lenger vil fremstå som det internasjonale systemets forutsigbare fastpunkt. For det første har Trump lenge hevdet at amerikanske interesser ikke er tjent med at USA legger vekt på forpliktende kollektive ordninger og et omfattende formalisert samarbeid med andre stater. Den påtroppende presidenten stiller seg rett og slett kritisk til det tradisjonelle synet om at det er gjennom å inneha lederrollen i slike ordninger at USA best ivaretar sine interesser og sin maktposisjon. Tvert imot mener Trump at disse ordningene i første rekke tjener andre lands interesser og tærer så mye på USAs ressurser at det undergraver landets maktposisjon. I tråd med dette synet krever Trump at USAs allierte i mye større grad må sørge for egen sikkerhet.

I tråd med dette synet krever Trump at USAs allierte i mye større grad må sørge for egen sikkerhet

Samtidig er Trump i motsetning til nesten alle sine forgjengere lite opptatt av å spre liberale verdier. I stedet tror han at verdenspolitikken med fordel kan ordnes gjennom direkte dialog og forhandlinger med autokrater som Putin. Mye tyder derfor på at han er åpen for at interessesfærer på nytt kan bli en viktig del av internasjonal politikk. Selv om nøkkelmedarbeidere i Trump-administrasjonen i senatshøringer har forfektet et tradisjonelt syn på Nato og forholdet til Russland, har presidenten et så kritisk syn på kollektive ordninger at Nato-samarbeidet står overfor større usikkerhet og indre utfordringer enn ved noe tidligere maktskifte i Washington. Og det dreier seg om mye mer enn et krav om bedret byrdefordeling. For en småstat som Norge fremstår Trumps kritiske holdning til kollektive ordninger og troen på en lederpreget dialog med Putin som ytterst bekymringsfull. Et svekket Nato, gjeninnføring av interessesfærer og økende vekt på sikkerhetspolitisk selvhjelp er for Norge et tilnærmet skrekkscenario. Man kan håpe at Trump lytter til sin forsvarsminister, men for Norge er det nå helt nødvendig å forberede seg på at presidenten ikke gjør det.

Det dreier seg om mye mer enn et krav om bedret byrdefordeling

I samsvar med ønsket om å løsne båndene til de forpliktende ordningene har Trump også en restriktiv holdning til internasjonale militære engasjement, med mindre vitale nasjonale interesser står på spill. Trump ønsker å øke USAs militære slagkraft, men hovedargumentet er at dette vil gjøre behovet for militære engasjement mindre nødvendig. Han gjør riktignok et unntak for bekjempelsen av IS, men hans grunnholdning innebærer at USA vil avfinne seg med Russlands økte rolle i Midtøsten og at Assad blir sittende.

Trump tillegger åpenbart en sterk og handlingsorientert ledelse stor vekt. Dette har vært hans hovedkriterium i valg av regjeringsmedlemmer, og det danner mye av forklaringen på hans positive holdning til Putin. Når hans utenriksminister Tillerson samtidig har store kunnskaper om og sterke bånd til Russland, blir det spennende å se hvordan forholdet mellom USA og Russland vil utvikle seg. Et bedret forhold kan være positivt også for europeisk sikkerhet, men en tilnærming som mangler ankerfeste i de kollektive ordningene, kan fort ha den motsatte konsekvens.

Mange hevder at USAs maktposisjon har blitt svekket under den avtroppende presidenten. Jeg tror den historiske dommen over Obama vil bli blandet. Trolig vil han få anerkjennelse for sin analyse av verdenspolitikken og sin realistiske vurdering av USAs internasjonale rolle. Å bedre balansen mellom ressurser og forpliktelser var hans hovedmålsetning. Den har han nådd, men i implementeringen av en krevende utenrikspolitikk skapte presidentens ubesluttsomhet et inntrykk av maktpolitisk retrett og åpninger for USAs geopolitiske motstandere.

Publisert 18. januar 2017 22:06.. Sist oppdatert 23. januar 2017 14:14.

 Les også:

 

 

Bli forbanna! <img alt="" src="/forum-media/PubImages/20170427OST_0357.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bli forbanna! Vi vier saken om seksuell trakassering så bred plass fordi den er alvorlig – for den enkelte og for Forsvaret. http://forsvaretsforum.no/vi-vier-saken-om-seksuell-trakassering-så-bred-plass-fordi-den-er-alvorlig
Hva gjør du nå, Haakon Bruun-Hanssen?<img alt="" src="/forum-media/PubImages/17622887_10154350174346752_1084215076_o.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hva gjør du nå, Haakon Bruun-Hanssen?Aldri har Forsvaret i Norge vært under et sterkere press fra privatisering, skriver NTL Forsvaret-leder Tom-Rune Klemetsen. http://forsvaretsforum.no/forsvaret-er-under-sterkt-press-fra-privatisering
Seks regler for ikke å være en drittsekk<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Lise-Veronica%20Huynh.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Seks regler for ikke å være en drittsekkForsvaret kan på enkelt vis bli kvitt trakasseringen, skriver Lise Veronica Huynh i Forsvarets tillitsvalgtordning.http://forsvaretsforum.no/det-er-tolv-enkle-følgeregler-som-kan-sette-strek-for-seksuell-trakassering-skriver-tillitsvalgtordningen