Datatilsynet mener forslag til etterretningslov er grunnlovsstridig

Datatilsynet mener forslag til ny etterretningslov bryter med Grunnloven, melder NRKbeta. Datatilsynet mener at loven vil kunne gjøre oss mer engstelige for hva vi sier og hvem vi kommuniserer med. I Gamle Logen, et steinkast unna Forsvarsdepartementet, la Datatilsynet onsdag frem sine meninger om utkastet til ny lov for Etterretningstjenesten i Norge. Der gikk Datatilsynet hardt ut mot lovforslaget som også vil innebære at Etterretningstjenesten vil kunne lagre metadata – når noen kommuniserte og med hvem – i opptil 18 måneder under gitte betingelser. Blant annet må nettrafikken krysse landegrensen, og Etterretningstjenesten skal filtrere ut kommunikasjon mellom nordmenn.