Nyheter:

FORNØYD IGJEN: Sykepleier Merethe Nesvik, brigadeveterinær Roger Kimo, hovedverneombud Thomas Hansen og sykepleier Hanne Trondsen sjekker vaskingen på sykestua i Skjold leir. Foto: Jonny Karlsen
FORNØYD IGJEN: Sykepleier Merethe Nesvik, brigadeveterinær Roger Kimo, hovedverneombud Thomas Hansen og sykepleier Hanne Trondsen sjekker vaskingen på sykestua i Skjold leir. Foto: Jonny Karlsen

«Da vi stengte bygningene, gikk det utover aktiviteteten. Først da skjedde det noe»

Nå skinner det igjen av gulvet på sykestua i Skjold leir. Men hovedverneombud Thomas Hansen lover å følge renholdet tett utover høsten.

Publisert Sist oppdatert

Det skapte store overskrifter tidligere i år da plassmajor Dag Myrvoll anklaget renholdselskapet ISS for ikke å gjøre jobben sin. I ettertid ble flere bygninger i Skjold leir stengt på grunn av dårlig renhold.

Renholdselskapet svarer at det ikke var grunnlag for å stenge. Les mer lenger ned i artikkelen. 

Før påske ble to store flerbrukshaller i Skjold leir, som blant annet brukes til kurs og trening, stengt på grunn av mangelfullt renhold. Senere ble deler av spisemessa stengt av samme grunn, samt at sykestua måtte stenge en etasje.

I drift igjen

– Vi hadde en inspeksjon av sykestua før sommerferien, som resulterte i at hele andreetasjen ble stengt. Vi har heller ikke hatt døgnbemanning etter det. Før inspeksjonen hadde vi dårlig vask i lang tid, men nå er vi endelig tilbake i full drift og vi er fornøyd med vaskingen som blir gjort, sier sykepleierne Hanne Trondsen og Merethe Nesvik, som også er verneombud på sykestua.

De mener lærdommen i ettertid bør være at det blir avklart en del uklarheter i vaskeavtalen.

– Det viktigste nå er at vi får et system på vaskingen og at det som står i avtalen faktisk faller på plass, sier de.

Renholdet i leiren var tidligere underlagt Forsvarsbygg, men ble i 2016 lagt ut på anbud, og den eksterne aktøren ISS fikk kontrakten på fire år for totalt ti områder i Forsvaret.

Vasker oftere

Alle byggene som ble stengt av hovedverneombudet i Hæren, er nå åpnet for bruk igjen.

– Det er nok resultatet av mine stengninger som gjør at vaskingen nå fungerer. Avvik på vaskingen har vært rapportert lenge. Vi hadde blant annet et møte i februar hvor alle parter ble enige om at vaskingen skulle bli bedre, uten at noe skjedde. Da vi stengte bygningene gikk det direkte ut over aktiviteten i leiren. Først da skjedde det noe, sier major Thomas Hansen.

I løpet av sommeren er det gjort kraftig rundvask flere plasser i leiren, men Hansen er spent på om renholdet blir like bra når aktiviteten nå tar seg opp igjen etter sommerferien.

– Man har økt vaskeintervallet fra to ganger i uken til fem ganger i uken. Vaskingen er blitt bedre fordi ISS henter inn renholdere fra andre områder i landet. Vi kommer imidlertid til å være tett på utover høsten. Vi kjøper en tjeneste fra en stor leverandør og da er det deres ansvar at renholdet er så bra at det ikke går ut over våre ansatte i Hæren, sier Hansen.

Tidligere i år ble det kjent at Forsvaret har besluttet at ISS fra neste år ikke lenger skal vaske Forsvarets anlegg i Troms og Nordland. Forsvaret kunne ha forlenget rammeavtalen man har med ISS i tre nye år, men har besluttet å utlyse anbudet på nytt. Avtalen med ISS utløper i januar 2020.

– For oss er det viktig å være sikker på at en ny avtale blir bedre enn den vi har i dag, fastslår Hansen.

Uenig i stenging

Konserndirektør for kommunikasjon i ISS, Ronny Pettersen, sier Skjold leir er ett av ti områder i Forsvaret der ISS har ansvar for renhold.

– Det som er viktig for oss, er at ISS' kontraktsmotpart – Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) – er fornøyd med renholdet på ni av ti områder i kontrakten. Vi har satt på ekstra ledelse og har siden april flydd inn to til fire medarbeidere hver uke fra hele landet for å bidra til leveransen på Skjold leir, sier Pettersen.

Han frykter ikke at bygninger igjen kan bli stengt i Skjold leir på grunn av avvik på renholdet. Pettersen viser til at etter arbeidsmiljølovens regler kan bygg bare stenges om det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse som ikke kan avverges på annen måte.

– Kontrakten på Skjold har vært krevende, men vi er uforstående til at det har vært grunnlag for stengninger. Vår oppfatning er at stengningene har vært en del av en regissert aksjon. Om Forsvaret på Skjold ønsker en utvidet renholdsleveranse kan dette bestilles i dialog med FLO.