Nyheter:

Clockwork gir tilbake

Hvert år bruker briter på vintertrening i Indre Troms én dag på dugnad.

Siden 1969 har Royal Navy og etter hvert Joint Helicopter Command gjennomført sin vintertrening på Bardufoss. Britene er så fornøyde med treningen og fasilitetene i Indre Troms at de setter av minst en dag i året til dugnadstjeneste for lokalsamfunnet. I år stilte britene mannsterke opp med om lag 20 menn og to Merlin Mk3a da Troms Turlag (DNT) ba om hjelp til å frakte fem tonn med fyringsved opp til svenskegrensa.

– Vi har hjulpet DNT med ulike oppdrag i snart ti år. Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal stille opp fordi vi er så fornøyde med forholdene her oppe. Det er en fin måte å gi noe tilbake til lokalsamfunnet, forteller løytnant og pilot på årets oppdrag, Steve Irwin.


Fyringsveden ble fraktet i nett på cirka 1000 kilo med to helikoptre til Lappjordhytta, like ved svenskegrensa i Bardu kommune. DNT-hytta er én av Troms Turlags mest avsidesliggende hytter og er et populært turmål både sommer og vinter.

– 5 tonn fyringsved holder vel i to-tre år, avhengig av hvor mange som besøker hytta. Hvis DNT skulle gjort dette selv ville det tatt flere dager. Da hadde vi måttet fraktet fyringsveden i flere omganger på snøscooter. Én tur er 60 kilometer tur/retur i vanskelig terreng, forklarer Bernt Løvlid fra DNT.


Tre timer tok den luftige jobben, i tillegg til litt planlegging og klargjøring i forkant for at oppdraget skulle gå knirkefritt. Mens helikoptrene var i lufta, ble ti soldater sluppet ned til Lappjordhytta for å bære veden i hus.

– Dette er en perfekt dag på jobben. Jeg får brukt kroppen min og jeg får vært ute i fantastiske omgivelser, konstaterer ingeniør AB Walks mens han bærer på vedkubbene.

Dette er en perfekt dag på jobben

I fjor fraktet britene fyringsved til Vuomahytta, også en DNT-hytte som ligger langt utenfor allfarveg. Da var britene så uheldige å bli værfaste på hytta på grunn av plutselig væromslag. I år var imidlertid forholdene annerledes. Sola sto høyt på himmelen mens frostrøyken holdt seg lavt langs Grensevatnan.

– Den treningen vi får her, er uvurderlig. I Storbritannia har vi noen fjell og litt snø, men langt fra så bratte fjell og dype daler som dere har her, forklarer Irwin og legger til:

– Både pilotene og soldatene får trent godt i dette oppdraget. Pilotene blir utfordret i letting og landing i krevende terreng samtidig som vi må forholde oss til «white out» av snøen som legger seg rundt helikopteret. 


Skal vi tro britene rett, kommer de ikke til å forlate Bardufoss flystasjon med det første. Høsten 2016 åpnet de nye fasiliteter på Bardufoss flystasjon til administrasjon, messebygg, forlegning og hangarer. Daværende sjef for Joint Helicopter Command, generalmajor Richard Fenton uttalte under åpningen at de nye byggene gir muligheter for 25 år til med arktisk trening, så fremt britene får nødvendig vertslandsstøtte på Bardufoss.

– Vi får trent på å fly i tett snøvær og bitende kulde, og vi får forflytte norske hærstyrker. Bardufoss flystasjon anser oss som sin egen avdeling, sa Fenton i 2016.

Både pilotene og soldatene får trent godt i dette oppdraget

Oberstløytnant David West – som de to siste årene har vært sjef for Clockwork – sier at det er flere fordeler ved å trene og ha øvelser i Nord-Norge. Det å trene med helikopter i arktiske forhold er enklere, billigere og bedre enn å trene i omgivelser preget av sand og støv. Dette fordi sand og støv over lengre tid vil medføre stor slitasje på materiellet, noe snø og vann ikke gjør i samme grad.

NB! Merlin helikoptrene som ble brukt under årets dugnad er av relativt samme typen som Norges nye redningshelikoptre, AW101. Etter planen skal 16 slike helikoptre være i drift på alle baser i Norge i løpet av 2020 og erstatte Sea King.