Nyheter:

Carl Fredrik Michelet Tidemann

Generalmajor Carl Fredrik Michelet Tidemann er gått bort. Han begraves 2. februar.

Generalmajor Carl Fredrik Tidemann
Generalmajor Carl Fredrik Tidemann

Han påbegynte sin tjeneste i Forsvaret ved befalsskolen for infanteriet i 1952. Tidemann studerte medisin i Oslo og graduerte som Cand. Med i 1960, og han spesialiserte seg videre innen kirurgi i 1969. Han gikk på Forsvarets høgskole i 1981 og tok sjefskurset samme sted i 1985. Han var Forsvarets overlege i kirurgi i perioden 1975-79, ble oberst 1 i 1979 og stedfortredende sjef Forsvarets sanitet i 1979.

Carl Fredrik Tidemann tiltro stillingen som sanitetssjef 1.januar 1984 og fikk derved generalmajors grad. Tidemann satt som sjef for Forsvarets sanitet i perioden 1984 – 1992 og han var en dedikert sjef med særlig fokus på revisjon og modernisering av utdanning. Han hadde en særs bred erfaringsbakgrunn og nøt stor kredibilitet i fagmiljøet. Han huskes som en tydelig og handlekraftig sjef, og hans erfaring og kompetanse bidro til at han var særlig fokusert på fornyelse av materiell og utstyr.

Tidemanns periode som sanitetssjef ble preget av mange ytre geopolitiske hendelser og hans stødige hånd ved roret fremheves. Tidemann hadde vært ute en vinterdag før, og hverken murens fall eller en kald krig som ebbet mer eller mindre ut affiserte hans virke. Tidemann hadde lang og bred erfaring. Han reiste særlig mye i 60- og 70-årene og reisene hadde som fellesnevner et spesielt fokus på traumeskader. Han bygget opp sin kompetanse på krigskirurgi ved å utføre oppdrag for Røde Kors i Nigeria under Biafra-krigen og han hadde arbeidsoppgaver i Peru, Bangladesh, Libanon og Jemen. Tidemann tjenestegjorde til og med en periode som offiser i de amerikanske styrkene i Vietnam.

Vietnamkrigen bidro til at mange amerikanske kirurger fikk traumekompetanse og denne erfaringen ble senere systematisert. Tidemann var en av pådriverne for å etablere et krigskirurgikurs for nødkirurgi og dette ble kombinert med en ordning hvor Forsvarets kirurger kunne hospitere ved traumesentra i USA. De tøffe tilstandene på gaten i Chicago på denne tiden var viden kjent og Tidemann var der for å få viktig kirurgisk erfaring.

Han var helt sentral i å sørge for at det ble etablert kontakt med de fremste fagmiljøer i både USA, Sør-Afrika og Sverige. Tidemann hadde en fagbredde og erfaring som er få forunt, og han beskrives som en sosial og lett person å være sammen med. Hans sosiale personlighet var nok en sterk bidragsyter til at han knyttet kontakter på tvers av landegrenser uten utfordringer. Saniteten i Forsvaret har nytt godt av hans nettverk. Hans påvirkning og virke som sjef er godt synlig i organisasjonen den dag i dag.

Generalmajor Tidemann hadde en lang og innholdsrik karriere i Forsvaret, og avsluttet sin tjeneste som sanitetssjef. Vi husker ham som en dedikert offiser med stor faglig tyngde. Generalmajor Tidemann ble 84 år gammel. Våre tanker går til hans nærmeste familie! Vi lyser fred over hans minne!