Nyheter:

Canada vil satse militært i Arktis

Regjeringen i Canada har lagt fram en strategisk tiårig plan for Arktis som innebærer et større militært nærvær.

– Det er voksende internasjonal interesse for Arktis, fastslår regjeringen til statsminister Justin Trudeau i et strategidokument som ble offentliggjort tirsdag.

Både statlige og ikke-statlige aktører bidrar til økt konkurranse i Arktis, heter det i dokumentet. Disse aktørene ønsker å dra nytte av regionens strategiske beliggenhet og de store naturressursene i Arktis.

Et viktig mål for regjeringen er å styrke Canadas militære nærvær i Arktis og nordområdene. Landet vil fortsette å utøve suverenitet i Nordvestpassasjen – som USA og mange andre land regner som internasjonalt farvann.

Trudeau-regjeringen konstaterer at klimaendringene og ny teknologi har gjort Arktis mer tilgjengelig. Skipstrafikken gjennom den canadiske delen av Arktis økte i 2017 med hele 22 prosent sammenlignet med året før.

2017 var også året da et utenlandsk cruiseskip for første gang kjørte gjennom hele Nordvestpassasjen.

Klimaendringene går raskere i Arktis enn andre deler av verden, og sjøisen krymper gradvis som følge av den globale oppvarmingen. 

Issmeltingen gjør det blant annet lettere å utvinne olje i arktiske havområder – noe som i sin tur bidrar til større klimautslipp når oljen forbrennes. I Norge har regjeringen valgt å åpne nye områder i Barentshavet for oljeboring.