Nyheter:

Bygger midlertidig treningssenter for allierte på Skjold

Vinteren 2020 skal allierte soldater trene fra Skjold i Troms.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år kommer mange allierte soldater til Norge for å trene på krigføring i norske vinterforhold. Dette er soldater hovedsakelig fra Storbritannia og Nederland, som til nå har brukt Alliert treningssenter ved Åsegarden leir i Harstad kommune som utgangspunkt.

Også amerikanerne er på plass, blant annet med en rotasjonsstyrke både på Værnes og på Setermoen. Amerikanerne har også benyttet fasiliteter på Bardufoss.

Plassmangel 

Som Forsvarets forum har skrevet tidligere så er det i langtidsplanen til Forsvaret besluttet av flertallet i Stortinget at Åsegarden skal utrangeres innen utgangen av 2019. Alliert trening skal flyttes til Indre Troms fordi man ønsker at de allierte styrkene skal trene og øve mer sammen med norske soldater som allerede holder til i området.

Problemet for Forsvaret har vært plassmangel i Indre Troms. Setermoen er stappfull av amerikanere fra US Marines, og Bardufoss er fylt opp av Royal Marines fra Storbritannia og amerikanske soldater.

Hvor skal da nederlenderne gjøre av seg?

Forsvarets forum kjenner til at det i august 2018 ble utredet om Forsvaret kunne flytte ut sine egne soldater i Sambandsbataljonen fra Heggelia leir for å gi plass til nederlenderne. Anbefalingen fra Hæren til Forsvarsstaben var at dette ikke kunne la seg gjøre uten omfattende investeringer. Samtidig ville dette bety at alliert etablering i Indre Troms vil gå på bekostning av egen nasjonal virksomhet.

Midlertidig leir 

Men nå er en løsning på plass, selv om det begynner å haste før de første allierte soldatene kommer til vintertrening i starten av 2020. Ifølge avisen Nye Troms skal Forsvaret etablere en semi-permanent løsning for allierte på den såkalte rep-leiren ved Skjold leir til bruk fra vinteren 2020.

– Den vil bli benyttet av nederlandske marineinfanterisoldater som tidligere trente på Åsegarden, sier oberstløytnant Frank Sølvsberg fra Forsvarets pressevakt i Forsvarsdepartementet til Nye Troms.

Sølvsberg sier også til avisen at det i løpet av 2018 og 2019 er blitt tilrettelagt for økt alliert aktivitet på Bardufoss nord, både ved bruk av eksisterende byggmasse og semi-permanente løsninger. Men det har ikke skjedd uten gnisninger blant de som bruker den bygningsmassen i dag.

Uenig i flytteplaner 

Forsvarsbygg vil på grunn av dette flytte hele administrasjonen og støtteelementer på Bardufoss til Setermoen. Bardufoss mister dermed 60-70 arbeidsplasser. De ansatte er sterkt uenige i flytteplanene, skriver Folkebladet.

– Vi har fått i oppdrag av Forsvarsdepartementet å flytte fra Bardufoss til Setermoen. Vi må frigjøre sengeplasser på kaserne E i Bardufoss leir der vi er i dag, til allierte styrker, sier sjef for region Nord i Forsvarsbygg, Signe Søreng til Folkebladet.

Etter planen skal flyttingen være gjennomført innen 1. januar 2020. 

– Vi opplever det som krevende for våre ansatte som får lenger arbeidsvei. Noen blir sterkt berørt, og vi anerkjenner at det vil bli krevende for noen av våre kolleger. Derfor er vi svært opptatt av å ivareta våre ansatte, sier Søreng til Folkebladet.

– Totalvurdering 

Forsvarsdepartementet sier følgende om beordringen de har gitt Forsvarsbygg:

– For å tilrettelegge for det økte omfanget av alliert øvingsvirksomhet på Bardufoss, er det behov for å flytte deler av Forsvarsbygg sin aktivitet på Bardufoss til Setertun på Setermoen. FD har gjort en totalvurdering av flere ulike løsninger og landet på at alternativet vi har bedt Forsvarsbygg om å gjennomføre, er det mest hensiktsmessige.

Powered by Labrador CMS