Byggekontrakter på Evenes

​Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Ramirent AS for etablering og drift av et anleggshotell og byggherrekontor på Evenes flystasjon. De har også tildelt jobben med oppføring av et kontorbygg på Evenes til Peab Bjørn Bygg. De to entreprisene er verdsatt til henholdsvis 83 og 24 millioner kroner. Byggene blir liggende ved siden av hverandre. Etter endt prosjektfase skal kontorbygget tjene Forsvarsbygg som driftskontor. Oppstart er i februar.