– Burde vært tatt med på råd – tidligere

De funksjonshemmedes organisasjoner og Akershus kommandantskap ble tatt med på råd for sent.

Publisert Sist oppdatert

Det mener både sjef for Forsvarets fellestjenester og kommandant på Akershus festning, brigader Ole Asbjørn Fauske, Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO) og Norges Handikapforbund. Handikapforbundet har protestert mot planene i et brev sendt til Klima- og miljødepartementet.

– Jeg må si jeg i prosessen ble overrasket over at personellet som jobber og er ansvarlige for Akershus slott ikke ble tatt med på råd i den innledende fasen av heisprosjektet, sier Fauske. Han er lokal sjef for de som jobber på Akershus slott, blant annet konservator Tom Andersen.

Jeg ble overrasket over at personellet som jobber og er ansvarlige for Akershus slott ikke ble tatt med på råd i den innledende fasen av heisprosjektet

Fauske synes det er viktig å påpeke at den planlagte ombyggingen av Akershus slott ikke ser ut å gi et resultat av universell utforming, slik de funksjonshemmedes organisasjoner sier i artikler på forsvaretsforum.no


– At man velger en såpass omfattende inngripen på Akershus slott  som vil gi varige og ikke reversible endringer, fremstår da som noe underlig, mener Fauske.

Brigader Ole Asbjørn Fauske
Brigader Ole Asbjørn Fauske

– Bør den planlagte arbeidsstarten stoppes?

– Det er det ikke opp til meg å vurdere. Det bør Forsvarsdepartementet svare for, sier Fauske.

Han lar det likevel skinne igjennom at det kan se ut som om andre, praktiske og mindre kostnadskrevende løsninger for slottet eksisterer.

– Det finnes gode løsninger som vil være reversible. Det er viktig å tenke på, siden både de funksjonshemmedes organisasjoner og de ansatte ved slottet sier det finnes bedre løsninger. Jeg er opptatt av at det som blir gjort på slottet er godt forankret hos alle. Hvis det er slik at statsråden har blitt presentert en løsning uten hensyn til hva de ansatte og de funksjonshemmede mener er bedre, så er det alvorlig, mener Fauske.

Hvis det er slik at statsråden har blitt presentert en løsning uten hensyn til hva de ansatte og de funksjonshemmede mener er bedre, så er det alvorlig