Bryner seg på det norske forsvarets fremtid

Han vil trykke på for at den norske Hæren skal bli større. Hun fordeler pengene til forsvarsgrenene. Nå skal to av landets beste og viktigste offiserer bryne seg på det norske forsvarets fremtid, skriver Aftenposten. Tirsdag skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fortelle hvordan Norges forsvar bør se ut i fremtiden. I det som blir et historisk fagmilitært råd (FMR), anbefaler han et større forsvar, og fortelle hva han vil bruke pengene på om Norge oppfyller NATOs mål om 2 prosent av BNP til Forsvaret. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ga selv forklaringen på trendskiftet da han bestilte rapporten i vår. Han konstaterte at en kompleks og ustabil verden vekker bekymring og stiller økte krav til et forsvar som er blitt altfor lite. To av offiserene som er lettet over trendskiftet, er viseadmiral Elisabeth Natvig (58) og generalmajor Eirik Kristoffersen (50).