Natos hovedkvarter i Brussel.
Natos hovedkvarter i Brussel.

Får likevel beholde stillingene ved militærmisjonen i Brussel

Forsvarsdepartementet forslo å kutte to stillinger ved Militærmisjonen. Nå er beslutningen reversert.

Publisert Sist oppdatert

Like før jul i fjor skrev Forsvarets forum at Forsvarsdepartementet vil kutte to stillinger ved Militærmisjonen i Brussel (MMB). Daværende sjef for militærmisjonen viseadmiral Ketil Olsen sendte et skriv til Forsvarsstaben i slutten av november. Der beskrev han hvilke konsekvenser det ville få hvis to av de åtte stabsoffiser-stillingene i Operasjonsseksjonen ble stående ubesatte.

– Dersom de utlyste stillingene blir trukket vil det innebære en reduksjon på 25 prosent av seniorstabsoffiser-stillingene ved Forsvarets avdeling i Brussel. Vi er i en usikker sikkerhetspolitisk situasjon. Jeg mener vi bør knytte oss sterkere til Nato enn det vi gjør i dag, sa Olsen til Forsvarets forum den gang.

Han fortalte videre at Forsvarsdepartementet hadde besluttet at det ble brukt for stor andel av budsjettet på stillinger i utlandet. Derfor hadde de prioritert å la to av stillingene ved MMB stå tomme.

– Hvis vi en periode ikke er tilstede ved møter i Nato vil det redusere vår evne til å påvirke beslutningene i organisasjonen. Min jobb er å beskrive hvilke konsekvenser en slik reduksjon vil ha, sa Olsen om skrivet som Forsvarets forum har fått innsyn i.

Visste du at vi sender ut nyhetsbrev hver morgen med de viktigste forsvarsnyhetene fra foregående døgn? Meld deg på her.

– VI ER KJEMPEFORNØYDE

Nå er beslutningen reversert og de to stillingene i Brussel blir likevel ikke stående tomme. De to stillingene dekker fagområdene operasjoner og cyber.


– Først må jeg få understreket at vi er kjempefornøyde med avgjørelsen! De to stillingene det gjelder er sentrale for stabskraften vår, og jeg mener de sågar er avgjørende for vår evne til å representere Norge og Forsvarssjefen i Nato på en god måte, skriver viseadmiral og nåværende sjef for militærmisjonen Louise Dedichen i en e-post til Forsvarets forum.

Hun tok hun over som Norges øverste militære representant i Nato i januar.

– Nå er heldigvis nye medarbeidere på plass til sommeren. Vi skal sikre god overlapping og sørge for at nykommerne blir trygge og gode i sine nye jobber, skriver Dedichen videre.

Hun mener det var viktig å få dekket stillingene, for å opprettholde god situasjonsforståelse på alle fagområder. Kuttene ville kunne redusert Norges evne til å påvirke beslutningene i Nato.

– Vår evne til å påvirke prosesser i Nato gjennom arbeidsgrupper og i militærkomiteen ville ha blitt vesentlig redusert dersom den initielle beslutningen hadde blitt opprettholdt, skriver Dedichen.

Hun utdyper videre at stabsoffiserene i Brussel er travle.

– De deltar i en rekke arbeidsgrupper, og de lager saksunderlag og gir råd til meg i forbindelse med møter i militærkomiteen. I samarbeid med forsvarsdepartementets representanter her, er vi i god dialog med Forsvarssjefen og departementet.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på [email protected].