Nyheter:

Brudd i forhandlingene om særaldersgrenser

LO, Unio, YS og Akademikerne trekker seg fra forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense. Beklagelig, mener arbeidsministeren.

– Jeg beklager at arbeidstakerne ikke aksepterte vårt forslag til nye pensjonsregler for personer med særaldersgrense, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

På overtid onsdag reiste fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne seg fra forhandlingsbordet og brøt forhandlingene i protest mot det de mener er et akseptabelt tilbud fra staten.

– Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.

– Jeg mener vårt tilbud ville ha sikret et godt, livsvarig pensjonsnivå i mange år framover, sier Isaksen.

Innspurten i forhandlingene, som har vart siden oktober i fjor, startet onsdag formiddag og pågikk til rundt klokka 16 før de altså endte i brudd.

Uten en enighet på plass, videreføres gjeldende regler. Særaldersgrensen er den siste brikken i det nye pensjonssystemet.
Reformen, som trådde i kraft 1. januar 2020, er lagt opp til at jo lenger man jobber, jo mer får man i pensjon. Spesielt for yngre ansatte i Forsvaret er det viktig å få på plass en ordning som passer inn i det nye pensjonssystemet.

Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år. Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere, står det på nettsidene til Statens Pensjonskasse. Enkelte grupper kan bli pensjonister allerede ved fylte 57 år.