Nyheter:

Brigaden til storøvelse i Nord-Sverige

Hele Brigade nord er nå på vei til Nord-Sverige for å delta på øvelse Northern Wind, som på mange måter blir en veldig spesiell øvelse.

Publisert Sist oppdatert

Brigade nord tar med seg til Sverige soldatene fra US Marines og britiske Royal Marines som siden januar har drevet med vintertrening i Indre Troms. Til sammen er det om lag 5.500 norske, amerikanske og britiske soldater som reiser over grensen. 

– Det er viktig for oss å øve sammen med våre allierte. Samtidig er dette en øvelse som styrker det finsk-svenske-norske samarbeidet, sier Torbjørn Johnsen, som er hovedplanlegger (OPR) for Northern Wind i Brigade nord. 

Også flyøvelse 

Denne uken startet man forflyttingen over grensen, noe som alene er en omfattende operasjon. Selve feltdelen av øvelsen foregår fra 18. til 27. mars. 

Øvelsen, som totalt vil ha om lag 10.000 deltakere, går i området Norrbotten i Nord-Sverige, fra Haparanda til Boden. Dette er første gangen svenskene har hatt besøk av så mange utenlandske soldater til en øvelse.

– Svenskene har også en flyvåpen-øvelse hvor vi som brigade får tilgang til å bruke de flyressursene. Noe som er viktig for oss.  

Ingen norske kampfly skal delta. 

Nordmennene tar også med seg seks Bell-helikoptre fra 339-skvadronen på Bardufoss, samt mye annet materiell som brigaden bruker til vanlig. 

Historisk 

Norge har aldri før deltatt med så mange soldater i en svensk øvelse. Øvelsen er den største for brigaden i 2019. 

Vi ser på dette som en milepæl i det finsk-svenske-norske samarbeidet

– Vi ser på dette som en milepæl i det finsk-svenske-norske samarbeidet. Finnene og svenskene har flere ganger deltatt på øvelser i Norge, som for eksempel Cold Response og nå sist på Trindent Juncture. Men vi har aldri deltatt på svenske øvelser med så stort forband, fastslår Johnsen. 

Spesiell øvelse

Ifølge det svenske Försvarets forum blir dette en spesiell øvelse av flere grunner. For det første blir Northern Wind en veldig realistisk øvelse. Grunnen er at øvelsen ikke er skriptet, det vil si at det ikke er lagt noen detaljert plan i forkant.

Øvelsen er ikke skriptet, noe som gjør at vi får større realisme og dynamikk

Det store scenariet i øvelsen er enkelt: Den norske brigaden angriper Sverige fra nord-øst. De skal stoppes av en brigade bestående av svenske og finske soldater før de når et område på høyde med Luleå­-Boden. Hvordan dette skal skje, hvilke strategiske og taktiske valg som skal gjøres underveis er på forhånd ukjent.

– Øvelsen er ikke skriptet, noe som gjør at vi får større realisme og dynamikk, sier han som er ansvarlig for å planlegge øvelsen, överstelöjtnant Johan Skiöld på Markstridsskolan (MSS) til svenske Försvarets forum.

Brigade mot brigade

I tillegg til dette skal 6 000 av deltakerne utrustes med såkalte simulatorer – vester og lasertilsatser til våpen – som registrerer blant annet geografiske forflytninger, skudd og treff. Systemet har vært brukt rutinemessig i mange år, men aldri før i den størrelsen man nå  planlegger.

18. mars skal den norske brigaden være klar for kamp i de snørike skogene i nærheten av Haparanda. Så venter ti dager med krig, brigade mot brigade.