Nyheter:

Brigade Nord øver i Porsanger

9. april startet Brigade Nord en månedslang manøver hvor avdelinger rullerer til Porsangmoen i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Øvelse Reindeer Threshold (reinsdyrterskel) har ingen direkte sammenheng med den oppbyggingen Hæren etter hvert skal gjøre på Porsangmoen, det er mer å regne som en forflytningsøvelse fra indre Troms til Finnmark, ifølge talsmann Aleksander Hage i Hæren.

Den første puljen består av mannskaper fra Stridstrenbataljonen, Militærpolitiet og Sambandsbataljonen, som skal trene og skyte i Halkavarre skytefelt i ei ukes tid. Så vil nye avdelinger fra Brigade Nord avløse, slik at noen få hundre mann er til stede i Porsanger hele øvingsperioden fram til 9. mai. De fleste bataljoner vil ha representanter på Porsangmoen, men ikke Telemark bataljon og 2. bataljon.


Ifølge HV-17s stabssjef Kjetil Hanssen vil også Heimevernet i vårt nordligste fylke avvikle årets største øvelse i løpet av perioden, med anslagsvis 600 deltakere, og de vil i en viss utstrekning samøve med brigadesoldatene.

– Vi regner ikke dette som en brigadeøvelse, det blir mer en bataljonsøvelse hvor soldatene blir sendt til et annet terreng og nye forhold. Brigade Nord har jo vært en del i Finnmark de siste årene, sier kaptein Hage.

Det meste av forflytningen til Brigade Nord skjer langs vei, det er om lag 60 mil fra indre Troms til Porsangmoen.