Bremseskjermene til F-35 virker ikke som de skal

Kort tid før kampflyet F-35 skal tas i bruk operativt, sier generalmajor Tonje Skinnarland i et intervju med amerikanske Defense News  at den spesialutviklede bremseskjermen for F-35 ikke virker som den skal. Sjefen for Luftforsvaret sier i intervjuet med militærtidsskriftet at det «er viktig for oss å fikse dette» før vinteren 2020/2021.
På Ørland hovedflystasjon har Luftforsvaret en skvadron med 15 F-35A-fly som etter planen skal tas i bruk operativt i løpet av 2019. Problemene med bremseskjermene kommer ikke til å påvirke første operative evne, det som kalles IOC, opplyser oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, som er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.
– Vi planlegger fremdeles med å melde kapasiteten initielt operativ innen utgangen av året, sier Gaasland til TV 2.
Kommunikasjonssjefen legger til at bremseskjerm aldri har vært en del av IOC-kravet.