Bremseskjerm

​Luftforsvaret har tatt i bruk de norsk-utviklede bremseskjermene for F-35 for første gang. De første landingene fant sted på Ørland flystasjon, melder Fosna Folket. Dårlig vær og glatte rullebaner om vinteren gjør at Forsvaret har vurdert det som nødvendig med spesielle bremseskjermer på de nye norske kampflyene.
– Jeg er svært tilfreds med at Luftforsvaret er i rute mot operativ evne med F-35 i 2019, også under krevende vinterforhold, sier programdirektør i Kampflyprogrammet, Morten Klever.