Nyheter:

Illustrasjonsfoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Illustrasjonsfoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

–Bør stenge stridssoner

Sivil trafikk bør stenges ute fra militære stridssoner, mener forsker Per Andreas Langeland ved Transportøkonomisk institutt.

Publisert Sist oppdatert
–Med sine brede og tunge stridsvogner,  ofte i mørke og på glatt underlag, foreligger det en klar ulykkesrisiko. 
Per Andreas Langeland, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Foto:​<SPAN style=&#34;FONT-SIZE: 13px; FONT-FAMILY: 'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif&#34;>&nbsp;Sigmund Rønsen Aarhaug</SPAN>​.
Per Andreas Langeland, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Foto:​ Sigmund Rønsen Aarhaug​.

Kolonnekjøring under Trident Juncture? Langeland sidestiller altså øvingsaktivitet langs vei med asfaltarbeider, hvor bilene slipper forbi puljevis. Under Joint Viking i Finnmark i mars var stridssoner opp til 30 km lange. Men i vårt nordligste fylke er heller ikke trafikken veldig stor. 
–Hvordan vil det bli om kolonnekjøring skal praktiseres under Trident Juncture i Midt-Norge neste høst, hvor 35000 soldater deltar?
– Vi tar erfaringene fra Joint Viking med oss til Trident Juncture, vi skal også lage en avtale mellom FOH og Vegvesenet. Det blir fortsatt en runde rundt dette med dispensasjoner for at Forsvaret skal kunne øve og sivile samtidig bevege seg. Eventuell kolonnekjøring må vurderes hvis det skulle bli nødvendig. Det er den lokale tilstedeværelsen som må gjøre risikovurderingene og jeg føler vi har et veldig godt samarbeid med sivile veimyndigheter for å finne løsninger basert på erfaringer, sier oberst Elisabeth Michelsen, sjef på logistikkavdelinga ved Forsvarets operative hovedkvarter FOH.

– Vi tar erfaringene fra Joint Viking med oss til Trident Juncture, vi skal også lage en avtale mellom FOH og Vegvesenet. ​

Anbefaler endring av rutinene. TØI-forsker Langeland skriver i sin rapport at Forsvaret har en systemteoretisk tilnærming til sikkerhet.
– Men det finnes ikke et regelverk som er designet for avvikling av sivil trafikk gjennom militære øvingsområder. Skilting og tilstedeværelse av militærpoliti gir ikke tilstrekkelig kontroll med den uforutsigbarheten et slikt område vil bære preg av. Derfor er det viktig at det etableres kontrollstrukturer mellom sivil og militær side som kan sikre en koordinert trafikkavvikling, avslutter Langeland.​

​​I rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport, som gransket Snåsaulykka, påpekes det at Vegvesenet ga Forsvaret fritak fra kravet om ledsagerbil for kjøring med den brede bergepanservogna som kolliderte med en varebil 7. mars i fjor. Vilkåret for dette fritaket var at det skulle gjennomføres kompenserende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten. Dette mener havarikommisjonen ikke ble tilstrekkelig ivaretatt da kampsonen var svakt definert, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om varierende aktivitet på veien.
Havarikommisjonen tilrår endret praksis for behandling av søknader om dispensasjoner, fritak, varsling og skiting ved militærøvelser, kortere stridssoner, bedre skilting/varsling og også bedre kjøreopplæring på militære beltekjøretøy som skal ferdes på vei med varierende friksjon.

I Vegdirektoratet vurderer de nå havarirapporten fra Snåsa, og eventuelle endringer i praksisen som gjelder militære øvelser.​