Bombedømt russisk 19-åring kan utvises fra Norge

En russisk 19-åring kan bli utvist fra Norge. Den russiske 19-åringen er dømt for å ha hatt en hjemmelaget bombe på Grønland i 2017. Det er Oslo tingrett som har besluttet at 19-åringen kan utvises. Justisdepartementet vedtok i november at 19-åringen var en fare for grunnleggende nasjonale interesser og skulle utvises fra landet. Russeren saksøkte staten for å få omgjort vedtaket, men vant ikke fram. Nå har Oslo tingrett konkludert med at utvisningsvedtaket mot 19-åringen er gyldig, melder NRK.