Nyheter:

London-bombinga

Då han kom heim, var både mora, faren og broren drepne.

OM BILETET: Den velse guten i London var offer for bombinga til tyskerane i 1945. Etter 1944 nytta Tyskland stort sett rakettane V1 og V2 for å råke storbyar i England. Guten hadde vore ute og leika, og då han kom heim, var både mora,faren og broren drepne. Biletet vart nytta i ei utstilling av firmaet IMB i London mange år seinare. Guten på biletet, som nå var vaksen, fekk sjå biletet for første gong då han spaserte forbi kontorlokala til IBM.

 Fotograf Toni Frisell 1907-1988.
 Fotograf Toni Frisell 1907-1988.

Som reportasjefotograf reiste ho fleire gonger ut til fronten både i Europa og Afrika. Spesielt dokumenterte ho innsatsen til til amerikanske kvinner og amerikanske, farga soldatar. Etter krigen vigde ho seg spesielt til å dokumentere livsvilkåra til kvinner rundt om i verda.