Nyheter:

– Besetningen kan ha senket skuldrene

Situasjonsforståelsen var svak og kommunikasjonen om bord Helge Ingstad sviktet, sier Ingvild Ytrehus i Statens havarikommisjon.

Publisert Sist oppdatert

Overfor Forsvarets forum forteller seniorrådgiver i Statens havarikommisjon, Ingvild Ytrehus, at brobesetningen ikke hadde god nok situasjonsforståelse i forløpet til kollisjonen med TS Sola 8. november 2018. De kommuniserte heller ikke godt nok med hverandre. Rormann som var klar over at TS Sola var et annet fartøy, varslet ikke om det, sier Ytrehus.

– Han var tro mot sin jobb som var å ta «rorordre» og ta roret. Det var ikke hans jobb å melde inn fartøy. Han trodde at fartøyet var meldt inn. Det var først like før kollisjonen at han innså faren. Det var for seint å si ifra da han oppfattet kollisjonsfaren, sier Ytrehus til Forsvarets forum. 


– Har dere gjort noen vurderinger for hvor lang tid i forveien de måtte ha oppfattet faren for å unngå kollisjon? 

– Vi har gjort noen simuleringer for å se på når «point of no return» inntreffer. 38 sekunder før kollisjonen var fristen for å kunne gjøre en styrbord manøver, sier Ytrehus. 

Hun sier at fregattens unnamanøver kom cirka 30 sekunder før sammenstøtet.

– Senket skuldrene

Ytrehus forteller at brobesetningen var en del av en kultur der de hadde stor tiltro til hverandre. 

– De opplevde at de hadde god kontroll og de stolte på hverandre. Det kan ha ført til at de kanskje senket skuldrene for mye, sier seniorrådgiveren til Forsvarets forum. 

Det kan igjen ha ført til at vaktsjefen i for liten grad ikke brukte radar for å overvåke farvannet, fortsetter Ytrehus. 

Begrenset erfaring på broen

Hun forteller at det er gjennomført en undersøkelse knyttet til sikkerhetskulturen i Sjøforsvaret (gjennomført av Sjøforsvaret, journ. anm) som samstemmer med funnene i rapporten til Havarikommisjonen. 

– Det var begrenset erfaring blant besetningen om bord. Ledelsen og organiseringen av «teamet» på broen var ikke god nok. Det foregikk opplæring i to posisjoner, sier Ytrehus som peker på at vaktsjefen sto alene i å vurdere situasjonen i forløpet til kollisjonen med tanksipet Sola. 

– Han hadde ikke hjelp av broteamet sitt, sier Ytrehus.