Bertel O. Steen skal lagre reservedeler

Forsvaret har inngått en avtale med selskapet Bertel O. Steen AS. Bertel O. Steen skal etablere et beredskapslager for reservedeler til Forsvarets kjøretøy og annet materiell som de har i sin portefølje. Dette innebærer reservedeler til feltvogn, beltevogn og enkelte pansrede kjøretøy samt motorer til en rekke av Forsvarets kjøretøy og fartøy. Avtalen innebærer at utvalgte mekanikere stilles til rådighet for Forsvaret etter behov.