Beredskapstest for Heimevernet

​Klokken 07.45 tirsdag gikk det ut melding til samtlige soldater i Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 med beskjed om snarest å møte på sine oppsettingssteder. Det er Sjef Heimevernet som gjennomfører uten forvarsel beredskapstester i Heimevernets organisasjon, ifølge en pressemelding fra Heimevernet. Hensikten er å teste evnen til rask reaksjon og verifisere at planverk er oppdatert og rutiner fungerer. Av de 3.000 soldatene som tilhører distriktet, forventet man at to tredeler møtte opp.