Bekymret over Forsvarets IT-planer

​Forsvaret vil benytte sivile selskapers skytjenester til en rekke IKT-tjenester. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) frykter det kan gjøre sykehus som bruker samme plattform til krigsmål, skriver ABC Nyheter. NSMs ansvarlige eksemplifiserer problemstillingen ved å vise til muligheten for en sammenblanding av legitime og illegitime mål, for eksempel «hvis norske sykehus og Forsvaret benytter samme skytjeneste». Folkerettseksperten Mads Harlem sier til ABC Nyheter at etter folkeretten kan et eventuelt cyberangrep på Norge rettes mot militære, uten å ta ut den sivile infrastrukturen. Men det kan bli vanskelig hvis samme leverandør leverer tjenester til både sivile og militære myndigheter.