Nyheter:

Bekymret for avfolking

​Planene om å automatisere de norske ishavsstasjonene bekymrer Forsvaret. En avfolking på øya Hopen vil begrense evnen til helikopteroperasjoner i Barentshavet.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av november kunne Forsvarets forum fortelle at Meteorologisk Instilutt (MET) ønsker å fjerne fire stillinger fra Jan Mayen, de fire som er på øya Hopen og halvere bemanningen på Bjørnøya, hvor det nå er ni stillinger. MET mener bruk av autosonder vil forenkle dagens aktivitet og spare åtte millioner i årlig driftskostnad. På Jan Mayen ønsker MET å dra veksler på Cyberforsvarets personell, som ikke skal dras ut.

MET har orientert sine samarbeidspartnere om nedbyggingsplanene, og det kan synes som den største bøygen er knyttet til driften på øya Hopen, som ligger mellom Svalbard og Bjørnøya. Øya har i likhet med de to andre også et drivstoffanlegg som benyttes av både redningshelikoptre og Kystvaktas helikoptre.

– Hopen er kritisk for redningsoperasjoner hele året – ellers blir det et svart hull sørøst for Svalbard. Når det er fiskeriaktivitet i området er Hopen også viktig. Drivstoffanlegget på Hopen kan ikke fjernstyres, sier oberstløytnant Erik Mikkelsen, operasjonsoffiser ved 139 luftving på Bardufoss.

Hopen er kritisk for redningsoperasjoner hele året – ellers blir det et svart hull sørøst for Svalbard

Grovt regnet er det to timers flytid med helikopter fra Hammerfest til Bjørnøya, og to timer videre til Longyearbyen. På Bjørnøya vil det fortsatt være betjening, så drivstoffanlegget der er sikret. Men Hopen er også viktig, beliggende litt lenger nordøst mot Smutthavet.

– Det finnes reservelagre av fat med drivstoff rundt på Svalbard. Men vi kan ikke basere operasjoner rundt Hopen på fat. På vinteren vil de snø ned. Vi vil med automatisering av værtjenesten miste et støttepunkt for økt aksjonsradius med helikopter, sier Mikkelsen, som selv har fløyet 12 år i Kystvakta.


Avdelingsleder Helge Tangen ved MET i Tromsø har registrert noen innsigelser mot den foreslåtte nedbyggingen, og det er særlig øya Hopen Forsvaret og Sysselmannen på Svalbard er opptatt av. Også sysselmannens helikoptre bruker Hopen som «bensinstasjon», og mannskapene kan bringe inn skadde pasienter i varmen eller varme seg med en kopp kaffe.

– Vi må gjøre rede for konsekvensene for særlig redningstjenesten ved en nedlegging av Hopen. Det er også økende aktivitet i dette havområdet. Nå skal vi se på høringssvarene og rapportere videre til Klima- og Miljødepartementet. Vi har et krav om effektivisering, men det kan jo bli snakk om en omfordeling av utgiftene, sier Tangen, som regner med at det foreligger en avgjørelse i løpet av året.

Vi vil med automatisering av værtjenesten miste et støttepunkt for økt aksjonsradius med helikopter

Når forsvaretsforum.no spør om det kan være aktuelt å legge ned stillinger uten å automatisere Hopen, svarer Tangen at ett alternativ er å fortsette som i dag. Og for Jan Mayens del, har Forsvaret svart at de kan ta på seg de tjenestene MET ønsker, mot at MET betaler en ny stilling som driftsoperatør. Det er nemlig ikke mulig å legge mer arbeid på de 14 stillingene Forsvaret har på Jan Mayen i dag. Minstebemanningen på en meteorologisk polarstasjon er fire personer, ifølge Tangen.