Nyheter:

ØVELSE: Denne uke avsluttes brigadeøvelsen Rein, her ser vi mannskaper fra 2. bataljon.
ØVELSE: Denne uke avsluttes brigadeøvelsen Rein, her ser vi mannskaper fra 2. bataljon.

Bekymret bataljonssjef

Bataljonssjef Steinar Dahl mener at å opprette en kompanistridsgruppe på Skjold kan være en gylden middelvei, men at det uansett ikke vil erstatte dagens bataljon.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarsforliket endte tirsdag med at 2. bataljon reduseres, men ikke som foreslått til en mobiliseringavdeling. I forliket stå det at det skal foretas en kostnadsvurdering av å beholde en stridsgruppe med ett til to kompanier på Skjold. 

Bataljonssjefen er glad for at det opprinnelige forslaget er lagt vekk:

– En mobiliseringsbataljon ville ha redusert den stående kampkraften, og selv om vi har innrykk og dermed ferske soldater to ganger i året, har vi vist på flere øvelser i inn- og utland at vi kan reise på dagen og gjøre en god jobb. Vi har reaksjonsevne, kapasitet og fleksibilitet. Min erfaring tilsier at jeg tviler på at vi kan mobilisere en bataljon på 48 timer når folk er i sivile jobber landet rundt, sier oberstløytnant Steinar Dahl.

Han mener en kompanistridsgruppe er den minste avdeling som kan virke i strid, med mellom 150 og 250 mann. I dag består bataljonen på Skjold av totalt rundt 160 befal og 455 mannskaper, pluss støtteavdelinger, og hvor Javelin panservernvåpen og 81 mm bombekaster er hovedvåpen, sammen med en skarpskyttertropp.


Bataljonen på Skjold er sannsynligvis den av Brigade Nords  avdelinger som har vært gjennom flest omvæpninger. Nå er den lett oppsatt med mange snøscootere og beltevogner. Fredag blir øvelse Rein avsluttet i indre Troms, som har fått litt mer snø enn forventet. Snøscooterne var ikke hentet ut av sommerlageret, og sekshjulingene har stort sett måttet holde seg til vei. Så det har blitt en del gåing på mannskapene.

– Aller helst hadde jeg håpet at politikerne hadde snudd og beholdt bataljonen fullt oppsatt. Brigade Nord er liten nok som den er. Men om de lander på en kompanistridsgruppe, er det i alle fall bedre enn en mobilseringsbataljon, slår oberstløytnant Dahl fast i snøkovet på Heia, hvor bataljonen hans nå beveger seg sørover.