Nyheter:

Bedre kontroll på pendling

Forsvaret skal få bedre kontroll på egen pendlerordning. Den berører 2000 ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Pendlerreisene koster Forsvaret årlig 62 millioner kroner, ifølge Personell- og lønnsadministrasjonen på Harstad. Dette er hovedsakelig flybilletter. Men det er også rundt 400 registrerte dagpendlere som får dekket sine reiseutgifter, anslagsvis rundt syv millioner årlig. I tillegg kommer tilsvarende sum for kost og losji, avhengig av den enkeltes sivile status. I sum er det derfor betydelige beløp som går med i et system som er ment å gi personell erfaring fra ulike stillinger og fylle opp personell der det mangler søkere.

​Pendlerreisene koster Forsvaret årlig 62 millioner kroner

– Utfordringene med pendlerordningen har vært de mange involverte instansene. Vi gjorde ei utredning om tiltak for å forbedre forvaltningen, med korrekt rapportering, og fra 1. august i fjor er det vi i PLA som har den sentrale saksbehandlingen. Vi godkjenner pendlerstatus og betaler ut, etter at linjeleder har godkjent reiseregningen, sier oberstløytnant Torstein Svendsen, nestkommanderende ved PLA.

Internrevisjonen til forsvarssjefen og departementets internrevisjon har begge vært involvert i gjennomgangen av pendlerordningen, som er hjemlet i den såkalte Kompensasjonsavtalen. Departementets revisjon har sett på noen enkeltsaker, og gjort stikkprøver, mens forsvarssjefens revisjon har tatt for seg systemet og risikoen for feil.

Kontroller som ble tatt i fjor for å se på hvordan lover og forskrifter etterleves, avslørte bare mindre feilutbetalinger. I noen få tilfeller har pendlere fått for mye – og i ett tilfelle for lite utbetalt.

Kontroller som ble tatt i fjor for å se på hvordan lover og forskrifter etterleves, avslørte bare mindre feilutbetalinger

– Jeg tror det nye pendlerregimet gir oss bedre oversikt og kontroll, sier Svendsen i PLA, som nå ved noen tastetrykk har oversikt over de ulike pendlerne.

Ei utfordring med pendlersystemet har vært de mange involverte instansene og kompleksiteten i pendlerprosessen. Man har også savnet en samlet oversikt over pendlerne. Heretter vil PLAs rapporteringsverktøy sikre oversikt og kontroll, og disse kvalitetssikres ute i avdelingene.