Nyheter:

Bare to dømt til fengsel i fjor

En ung mann fra Romsdal og en HV-soldat fra HV-05 er de eneste som i fjor ble dømt til fengsel for ikke å ha møtt til militærtjeneste. I 2015 var tallet 17.

Publisert Sist oppdatert

Til sammen ble det i 2016 utstedt 483 refselser i Forsvaret (26 gjaldt befal), et rekordlavt antall. Det betyr at 5,3 prosent av soldatmassen fikk refs. Det fikk de for enten ulovlig fravær, uvettig våpenbruk, fyll, ordrenekt, soving på fyringsvakt, trafikkforseelser, skadeverk, tyveri eller sextrakassering.

Noen forhold er såpass alvorlige at det blir pådømt i sivile domstoler, særlig er det vinningsforbrytelser som pådømmes etter borgerlige straffebestemmelser. Disse sakene ender ikke i Generaladvokatens statistikk. Derimot gjør ulovlig fravær det.

Ulovlig fravær. Og for ulovlig fravær fra tjenesten var det en HV-soldat og en ung mann som fikk svi. Førstnevnte fikk 90 dager fengsel (76 av dem betinget) i Glåmdal tingrett for å gi katta i årlige heimevernsøvelser, mens en ung mann i Romsdal tingrett ble dømt til 14 dager betinget fengsel for å unnlate å møte til førstegangstjeneste på Madla.

– Men hvorfor blir det strengere straff for en som har gjort førstegangstjeneste og bare nekter HV-øvelser, enn en ungdom som aldri har tjent konge og fedreland, generaladvokat Lars Morten Bjørkholt?

– Det er fordi vi skiller mellom militærnekting og simpelt fravær. Staten har investert utdanning i HV-soldaten som plutselig ikke vil mer, mens den unge mannen bare er dømt for det ene fraværet. Han kan bli kalt inn på nytt og få flere dommer hvis han fortsatt ikke møter.

Bjørkholt legger til at det er sjelden noen dømmes for ulovlig fravær.
– Det kommer av at det stort sett er godt motiverte folk som kalles inn til militærtjeneste og står i rullene til hele vernepliktstida er ute, samt at seleksjonen til Forsvaret har blitt veldig bra.

– Folk oppfører seg bra, vi ser få drittstøvler. Tross alt er det meste strengere i Forsvaret enn ellers i samfunnet, og mange er motiverte og satser på en karriere i Forsvaret, sier generaladvokat Bjørkholt.

For øvrig gir generaladvokaten «refs» til de militære sjefene som somler med å innrapportere refselsesordrene. Dette svikter hos enkelte avdelinger, og dermed er det en viss fare for rettssikkerheten ved at ingen jurister kontrollerer hva avdelingssjefen gir av straff for forskjellige forhold som ikke er alvorlige nok til å havne i en sivil domstol.