Bardufoss-Rygge

Politimesteren og Fylkesmannen i Troms får gjennomslag om å utrede konsekvensene av Forsvarets flytting av helikoptrene fra Bardufoss. Justisdepartementet foreta en nærmere vurdering av sivile myndigheters behov for helikopterberedskap i Troms. Departementet vil imidlertid avvente resultatet av Landmaktutredningen før det gjøres en nærmere vurdering, skriver NRK​.