Bardu kommune søker vertsfamilier til US Marines

«Vi har nå en flott gjeng med høflige amerikanere her på Setermoen, og de er veldig nysgjerrige på norske juletradisjoner», skriver kommunen.

​Kommunen skriver at de ønsker å være en god vertskommune for de allierte styrkene og spør derfor om innbyggerne kunne tenke seg å være vertsfamilie en ettermiddag eller kveld for amerikanerne. 

Saken er tidligere omtalt i Nye Troms og Folkebladet.

– Mange av disse, har ikke feiret ordentlig jul, ofte som følge av lav inntekt, og noen har aldri opplevd tradisjonell julefeiring eller fått noen julegaver, står det på kommunens nettsider

Den aktuelle perioden de ønsker vertsfamilier, er 24. desember til 1. januar. Amerikanerne kommer minst to i lag, men gjerne tre eller fire dersom det er rom for det.